Езерото

 • Други имена
  Горното езеро,Водната -
 • Дължина
  74 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  1 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Езерото | *Горното езеро, *Водната

  с. Бресте *Община Червен бряг –

  Плевенска област –

  Местност: Белилото, Петраковската воденица –

  Каменополско-Карлуковски район № 206 –

  Старопланинска област –

  G P S – E 24, 005496 N 43, 151764 – WGS84

  Рег.№ 1746 *Код № 206007 *НМВ 227м.

  Обща дължина 74м. *Денивелация +1м.

  Изследвана и картирана 1968г. от Петър Делчев от СПК „Академик“ гр. София. Прекартирали В. Василев и Любен Попов – 1977г. от ПК „Витоша“ гр. София.

  Местонахождение:

  Намира се ЮИ от с. Бресте на склона под селото. Пещерата е водна, от нея извира река с малък дебит , десен приток на р. Белилката. От водопадът „Скокът“ в защитената местност „Скокът“, намиращ се вляво от пътя с. Реселец-с. Бресте, на около 500м срещу течението на реката и на около 50 метра от вливането на потока извиращ от пещерта се намира входът й. Той е със западно изложение.

  Описание на пещерата:

  Представлява неразклонена, почти хоризонтална пещера развита по вертикална пукнатина. През нея протича подземен поток. При малко вода и топло облекло, вероятно би могло да се продължи още срещу течението на потока.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата