Еленовата пропаст

 • Други имена
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  22 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Еленовата пропаст

  гр. Котел *Сливенска област –

  Местност: Пиздра *Район Зелениче –

  Котленски пещерен район № 217 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 19 *Код № 217019

  Денивелация -22м.

  История на проучването:

  Изследвана и картирана през 1977г от Ат. Стефанов, В. Митев, Т. Люцканов – ПК“Злостен“ гр. Котел

  Местонахождение:

  Намира се на около 5км северозападно от гр. Котел на рида „Билерника“ в близост до черния път от гр. Котел за село Кипилово. Пещерата е развита в мастрихтски варовици, изграждащи южното бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера с входен отвес 20 метра. Дъното е покрито с нападали отвън камъни и пръст. развита по диаклазна цепка. Едноетажна, неразклонена, влажна.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ.Вх.отвес -20 м.

  Карта

 • Картировач(и)
  А.Стефанов, В.Митев, Т.Люцканов ПК"Странджа"Бургас
 • Дата