Еленина дупка

 • Други имена
  Маринковска пещера № 5
 • Дължина
  34 m.
 • Дълбочина
  12 m.
 • Положителна денивелация
  7 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  50 m.
 • Година на откриване
  1986
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера*Eленина дупка* / *Маринковска – о5* с. Бежаново Ловешка област Местност *Маринковските ливади* Дължина 34м. Денивелация -12м / +7м Рег.№ 2361
  Пропастна пещера в землището на с. Бежаново, Дерм, селищна система. От селото отстои на около 3км северозападно, тръгва се по течени- ето на р. Каменица посока р. Вит. Намира се на десния бряг на река Вит, на +50м от руслото на реката. Пещерата е проходна с 4 входа и един пропастен, отворът е разположен на платото и се свързва с основната галерия с праг от -12м. Източният вход, който е със севе рно изложение дава началото на едно, малко възходящо разклонение и се свързва с южния вход, който е със западно изложение. Центра- лният вход е с крушовидна форма, със северно изложение, размери – ширина при основата 1, 70 и височина на свода 7, 60м. Западният вход е разделен в долната си част с праг от два метра, се свързва с централния вход, както и с източния в една обща нишоподобна за- личка. Той е със северозападно изложение, разлата крушовидна форма и размери 1, 50х6, 50м. Пещерата е диаклазна, развита по няколко основни пукнатини, разклонена, суха. Със силен въздушен обмен. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Изследвана и картотекирана през 1986 год. от Пл. Йорданов, М. Михайлов, участници в клубна експедиция организирана от пещерен клуб *Студенец* гр. Плевен.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Пл. Йорданов, М. Михайлов ПК "Студенец" Плевен
 • Дата
  1986