Джин гугу

 • Други имена
  Дяволската дупка; Маарата
 • Дължина
  75 m.
 • Дълбочина
  4 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1970
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Пещерата „Джин Гугу“ (Дяволската дупка) се намира в една от махалите на турското село Бял извор, окр. Кърджалийски. До селото се стига с автобус по линията Кърджали-Мадан. Пещерата се намира в масива, разположен на юг от центъра на селото на около 2-3 км. Пот по шосето. Азимут от джамията 210о. Входът е на около 20 м. от шосето в малък въртоп.

  Кл. Бурин

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Климент Бурин; М. Гумнаров, С. Сидеров СПК "Академик" София; ПК "Родопи" Кърджали
 • Дата
  1970-05
 • Джин Гугу

  Пещерата „Джин Гугу“ (Дяволската дупка) се намира в една от махалите на турското село Бял извор, окр. Кърджалийски. До селото се стига с автобус по линията Кърджали-Мадан. Пещерата се намира в масива, разположен на юг от центъра на селото на около 2-3 км. Пот по шосето. Азимут от джамията 210о. Входът е на около 20 м. от шосето в малък въртоп. След провирането през тесния отвор следва силно наклонена галерия, навътре покрита с чакъл. Тя завършва с малка зала. По стените има следи от мразово изветряне. Пещерата се развива близо до повърхността, като леко се издига до средата, след което става леко низходяща. Галерията е тясна, ниска, рядко човек може да се изправи. Пещерата е богата на образувания. Общата и дължина е 75 метра. Завършва със стеснение.

  Кл. Бурин