Джънгардака

 • Други имена
 • Дължина
  87 m.
 • Дълбочина
  40 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1977
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Джънгърдака № 1 | *№ 01

  с. Божевци *Община Сливен *Сливенска област –

  Местност: Аланджаклар (Брадато място)-

  Котленски карстов район № 217 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 2018 *Код № 217085 –

  Обща дължина 87м. *Денивелация -40м.

  История на откриването:

  Картирана през 1977 г от Александър Сиромахов и Димитър Димитров – ПК „Протей“ гр. Сливен, Мащаб 1: 200.

  Местонахождение:

  Намира се на 3. 5км южно от с. Божевци в местността „Аланджаклар “ („Брадато място“). Тръгва се от южния край на селото покрай стопанския двор, слиза се надолу по рекичката и покрай казаните се тръгва нагоре по пътеката на юг. Пътеката излиза на едно голо седло – пасбище и покрай малко изворче продължава надолу, вече през рядка гора, от лявата страна на малък дол. След това слиза в следващата падина, пресича реката и излиза на черен коларски път. Продължава се надясно по пътя около 500м и непосредствено преди моста завива наляво и нагоре по широка камениста пътека. По нея се продължава още 1-1, 5км от лявата страна на малък ручей. След това се стига до обрасло с букова гора възвишение и се изкачва по неговия северозападен склон. Тук, малко преди билото, се забелязва участък с гъсти храсти н скали между тях. Точно там на малка поляна ее намира входа. Недалеч от входа, на около 200м южно от него, минава път. Разстоянието от селото по пътя е 7~8км. Пещерата се открива трудно.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера, влажна, многоетажна, разклонена, диаклазна Входът е тясна бъбрековндна цепнатина между две скали. За проникване са необходими две стълби по 10м и едно въже 40м или две въжета. Отвеса е около 22м, а непосредствено след него започва стръмен меандър 10-12м, изцяло покрмт с камъни и пръст. При проникване един от проникващите трябва да се прикрива, докато следващия слиза, тъй като съществува опасност от свличане на камъни по сипея. В меандъра няма удобни и сигурни укрития. След като се стигне дъното на меандъра се продължава в ляво през не много трудно за преминаване стеснение под група сталактити. След това се продължава по галерия широка около 1м и висока около 5-6м., която води до малка зала с два паднали каменни блока. Оттук има разклонения в ляво и дясно. В дясно, след като се слезе по един праг около 4м, се стига малка площадка, следва още един праг. Галерията е широка около 2м и висока около 6-7м и колкото по-навътре се върви, толкова повече се стеснява. Тук има още една трудност – трябва да се мине през малка теснина. Минава се без излишен багаж, който може да попречи. След това в дясно има малка ниша с малко карстово езеро. Галерията продължава още около 10м, след което преминава в тясна цепнатина и става невъзможна за проникване. По лявото разклонение се преминава не много трудно под калциран блокаж. Тук има джобчета, панички и две малки синтрови езера. Непосредствено след първото езеро е и втория тесняк, който се намира на около 2м над пода и е по-труден за преминаване от първия. След това отново се слиза на пода и след около 10м се завива в ляво. Тук има няколко разклонения по около 1-2м в ляво и две-три в дясно, които се изкачват стръмно нагоре около 6-7м, където е и края на лявото разклонение. Почти всички стени на пещерата са покрити с дендрити, които при докосване издават звън, има немалко красиви сталактити, сталагмити, луковични сталактити, гроздове, вкаменен водопад, ягутачии ямички, джобчета, панички, синтрови езера, завеси и анемолити.

  Екипиране за ТЕВ:

  Необходим инвентар: 2 стълби по 10м и въже 40м или две въжета

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  Александър Сиромахов, Д.Димитров ПК "Протей" Сливен
 • Дата
  1977