Дяволското хорище

 • Други имена
  Дяволската карна /канара/
 • Дължина
  13 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1986
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера *Дяворското хорище* / *Дяволската карна* с. Заберново Област Бургаска Община Малко Търново Местност *Стоянов гроб* НМВ 202м Странджански район, Средногорско-Тракийска област № 310-040 Дължина 12м Денивелация -0м Рег. № 2540
  Местните хора обяснават името на пещерата с легендата, че вечер дяволите излизали над нея до играят хора. А думата *канара* се произнася *карна*. Изходен пункт с. Заберново. Слиза се се в дерето на р. Заберска и се тръгва срещу течението на реката до достигане до каптажа. Продължава още около 150м по дерето до голям затварящ го блокаж, получен вследствие срутване на привходните части на пещерата. Входа се намира насред блокажа на левия бряг на дерето, на 2м над коритото му. Развита е в юрски мраморизирани варовици. Входът е малък със северно изложение. Пещерата представлява суха, разклонена, нишоподобна пещера с малко стари, частично разрушени от изветряне образувания. Изследвана и картографирана 1986г. от Г. Драгоева, В. Богославова от пещерен клуб към тур. д-во „Странджа“ гр. Бургас.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Г. Драгоева, В. Богославова ПК "Странджа" гр. Бургас.
 • Дата
  1986