Дядовата дупка

 • Други имена
 • Дължина
  172 m.
 • Дълбочина
  62 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  880 m.
 • Ерозионен базис
  630 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  № 3857 Д Я Д О В А Т А

  м. Ключни Дол с. Челопек

  Врачанско

  Местонахождение

  Пещерата се намира на десния СИ склон на Ключни дол под м. Лочките на около 400 м източно от пресъхващото езерце Лочките, на приблизително 80 м денивелация под него. Разстоянието от дерето Ключни дол е около 100 м, а денивелацията спрямо дъното му е около 20 м. Входът е вертикална цепка с размери приблизително 0, 8 м Х 0. 5 м. Намира се в гора от гъсти люлякови храсти. Пътека и ориентири няма, нито пък някакви характерни белези на местността. За намирането му е необходим водач.

  Достъп

  До пещерата най-лесно се достига, като от превала на Малкото бранище и м. Локвата се тръгне надолу по Ключни дол. След около 1000 м по Ключни дол се достига до уширение и лек завой на дола вляво и него- ляма поляна на завоя. От нея се тръгва нагоре и леко назад по десния склон сред храсталак от люляк, глог и леска. Входът на пещерата се търси на денивелация 20 м над дъното на дола.

  Техническо описание

  –––––––––––––––––––––– Отвеси Въжета Екипировка и оборудване на пропастта –––––––––––––––––––––– Р25 35 м. Подв. парапет на образуванията до отвора на отвеса Осн. закр. с примка на ск. халка над отвеса При необходимост се поставят протектори ––––––––––––––––––––––

  Общо необходим инвентар за проникване до края на пещерата: въже: 35 м, примки: 2-3 бр., карабинери: 2 бр., протектори: 1-2 бр. љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 3857 ОД/ТО Описание на достъпа и Техническо описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ДЯДОВАТА “Рег.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Челопек “Общ. Враца “Обл. Монтанска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: Национална (БФС) “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 19. 07. 1997 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ

  Техническо описание

  № 3857 Д Я Д О В А Т А

  м. Ключни Дол с. Челопек

  Врачанско

  Местонахождение

  Пещерата се намира на десния СИ склон на Ключни дол под м. Лочките на около 400 м източно от пресъхващото езерце Лочките, на приблизително 80 м денивелация под него. Разстоянието от дерето Ключни дол е около 100 м, а денивелацията спрямо дъното му е около 20 м. Входът е вертикална цепка с размери приблизително 0, 8 м Х 0. 5 м. Намира се в гора от гъсти люлякови храсти. Пътека и ориентири няма, нито пък някакви характерни белези на местността. За намирането му е необходим водач.

  Достъп

  До пещерата най-лесно се достига, като от превала на Малкото бранище и м. Локвата се тръгне надолу по Ключни дол. След около 1000 м по Ключни дол се достига до уширение и лек завой на дола вляво и него- ляма поляна на завоя. От нея се тръгва нагоре и леко назад по десния склон сред храсталак от люляк, глог и леска. Входът на пещерата се търси на денивелация 20 м над дъното на дола.

  Техническо описание

  –––––––––––––––––––––– Отвеси Въжета Екипировка и оборудване на пропастта –––––––––––––––––––––– Р25 35 м. Подв. парапет на образуванията до отвора на отвеса Осн. закр. с примка на ск. халка над отвеса При необходимост се поставят протектори ––––––––––––––––––––––

  Общо необходим инвентар за проникване до края на пещерата: въже: 35 м, примки: 2-3 бр., карабинери: 2 бр., протектори: 1-2 бр. љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 3857 ОД/ТО Описание на достъпа и Техническо описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ДЯДОВАТА “Рег.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Челопек “Общ. Враца “Обл. Монтанска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: Национална (БФС) “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 19. 07. 1997 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата