Двуоката

 • Други имена
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  -10 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  995 m.
 • Ерозионен базис
  700 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености:

  Техническо описание

   Рег. № Д В У О К А Т А м. Острио връх с. Горно Озирово, Монтанска област

  Местонахождение

  Пропастта се намира в карно поле на наклонен С склон на Острио връх, в рядка букова гора, непосредствено под връхния купол. Входът е двоен, с форма 8, 5 Х 2, 9 м. Между двата отвора е надвиснал голям бук. Няма характерни ориентири. Маркиран е с надраскан върху скален блок знак за проучена пещера.

  Засечени GPS координати (WGS84): E 23. 45155 N 43. 22995 Надм. височина: 995 м

  Достъп

  За достигане до пропастта се подхожда по слабо очертана пътека в ниска гора достига пещ. Ямата на Острио връх (рег. №1109), подминава се отляво и се продължава през карно поле почти по хоризонтала, леко косо надолу в посока ЗСЗ. Входът на пропастта е на около 150 м от Ямата на Острио връх.

  Геоморфоложко описание

  Пропастта е с голям вход и светла почти до края. Входът е с форма прибл. прибл. диаметър 5 м и дълбочина 2 м, с наклонено на З дъно от скални блокове, покрити с клони и шума. В средата, под скалния мост, под запънати по-големи скални блокове тази част се свързва с отвесната З част на входния отвес -6 м. Дъното на отвеса е наклонен в посока Ю насип от камъни и пръст. В най-ниския му край подът е от по-големи камъни и множество едри животински кости. Краят и най-ниска точка представлява малка заличка след непреодолимо тясна цепка в дясно, с равен под от глина и пръст, с малко натеци по стените. Няма осезаемо въздушно течение. В пещерата не са забелязани троглобионти и прилепи. Не са забелязани палеонтологични находки и артефакти.

  Техническо описание За проникване в пещерата е необходима 1 бр. пещерна стълба, която се окачва с примка и карабинер на надвисналия над отвеса бук и се дублира с примка и карабинер на близките скални блокове.

  Необходим инвентар: 1 бр. пещерна стълба, 2 бр. примки, 2 бр. карабинери

  Пещерата Рµ намерена РїСЂРё теренен РѕР±С…РѕРґ РѕС‚ Мария Златкова през Рј. декември 2013 Рі. Картирана РїРѕ време РЅР° експедиция „Майска Мижишница 2014“ РЅР° СЃРґСЂСѓР¶. МОЕРПА.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС РћР”, ГМО, РўРћ Описание РЅР° достъпа, геоморф. РѕРїРёСЃ., техн. РѕРїРёСЃ. “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ДВУОКАТА “Код: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: СЃ. Горно РћР·РёСЂРѕРІРѕ “Общ. Вършец “Обл. Монтанска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: „Мижишница 2014“ “Подпис: “ Лист в„– “Вс. листа“ “Дата: 04. 05. 2014 Рі. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат Рђ4

 • Картировач(и)
 • Дата