Двуетажната пещера

 • Други имена
  Пещерата в местността Майката
 • Дължина
  123 m.
 • Дълбочина
  11 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1971
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Двуетажната пещера |*Пещерата в „Майката“ –

  с. Кипилово *Община Котел –

  Сливенска област –

  Местност: Майката/Боаз дере/ –

  Котленски карстов район № 217 –

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 1327 *Код № 217066 –

  Дължина 123м. *Денивелация -11м.

  История на откриването:

  Картирана на 31/07/1971г. от Александър Грозданов и Калчо Калчев – СПК „Академик“ гр. София. Прекартирана 1978г. от М. Петрова СК *Протей* гр. Сливен.

  Местонахождение:

  Намира се при с. Кипилово, на билната част на левият бряг на Боаз дере, на 50м от сухата чешма. Развита в мастрихтски варовици, изграждащи слабо наклоненото /5-30*/южно бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Низходяща, разклонена, суха. Входът е дупка с овална форма 80х50см. След завой наляво се влиза в основната галерия, висока 4-5м. В средата се дели на две галерии, като в горната се влиза през 2м праг. Малко образувания. Преди края с натрупани плочести камъни през тесняк в дясно се влиза в малка зала, наречена от местните „Олтара“ с уширения и с хеликтити и дендрити.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Двуметров праг – слиза се на камина

  Карта

 • Картировач(и)
  Ал.Грозданов, Калчо Калчев; М.Петрова СПК "Академик" София, ПК "Протей" Сливен
 • Дата
  1971-07-31