Душница

 • Други имена
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  18 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  гр. Котел *Сливенска област –

  Местност: Бялата вода –

  Котленски пещерен район № 217 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 13 *Код № 217013

  Обща дължина 15м *Денивелация -18м

  Картирали Златко Качанов, Желю Йорданов

  ПК“Протей“ Сливен, 1976год. *Мащаб 1: 200

  Местонахождение: Няма данни

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера с наклон до 45%, влажна, диаклазна

  Не е екипирана за ТЕВ

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  Златко Качанов, Желю Йорданов СПК "Академик" София
 • Дата
  1970