Дупките

 • Други имена
  Пропастна пещера № 05
 • Дължина
  76 m.
 • Дълбочина
  40 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1100 m.
 • Ерозионен базис
  350 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от колония прилепи – Дългоух подквонос
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Дупките, с. Борущица, област Стара Загора Рег.№ 300 код: 215009 местност „Пропастите“ Дължина 76 м. денивелация – 40 м. Пропастната пещера „Дупките“ се намира в землището на с. Борущица, на около 1200 м. северозападно от Горната махала, под самия връх на хълма Големия ???. Гледано от селото – отдясно на сухото дере, стигащо почти до върха. Пещерата е разположена в десните склонове на Стара планина на ж. п. линията Русе – Подкова на км. 204 + 500, на около един час пеша северозападно ж. п. прелез, намиращ се в центъра на селото. Входът се намира на 1100 м. Н. В. и на около 350 м. над МЕБ. Хълмът е изграден от силно наклонени и на места силно натрошени варовикови пластове. Наименованието на пропастта носи от двата си входа, като и двата извеждат до площадката над първия отвес. М/у вход 1 и 2 има силно стесняване на галерията, площадката е наклонена, покрита с почва, образувана е от блокове, споени със здрава и дебела калцитна кора. Първият отвес от 20 м. води в зала с максимална височина около 22-23 м. Стените са покрити с масивни образувания. Подът е покрит със земя, камъни, чакъл и кости на животни, хвърлени отвън. В североизточния край на залата се намира галерия, която след качвания и слизания по вертикален лабиринт води до втори отвес с денивелация -12 м. От края на тази галерия и залата под втория отвес започва студено възходящо течение, което е доста чувствително. Вторият отвес е преодолим на камина със задължителна горна осигуровка. От залата под втория отвес отново в североизточна посока води 30 метрова галерия, която завършва с глинен сифон. Пещерата е суха по принцип, на 04. 01. 1994 г. привходните части и началото на пропастта имаше понираща вода. Срещат се единични екземпляри дългоух подковонос. Необходим инвентар: Стълби два броя по 10 м., въжета три по 40 м., 3 бр. примки и 5 карабинера. Илия Никоевски Пропастната пещера е прекартирана на 05. 01. 1994 г. Тодор Тотев – Ст. Зaгoра

  Описание на достъпа

  Дупките, с. Борущица, област Стара Загора Рег.№ 300 код: 215009 местност „Пропастите“ Дължина 76 м. денивелация – 40 м. Пропастната пещера „Дупките“ се намира в землището на с. Борущица, на около 1200 м. северозападно от Горната махала, под самия връх на хълма Големия ???. Гледано от селото – отдясно на сухото дере, стигащо почти до върха. Пещерата е разположена в десните склонове на Стара планина на ж. п. линията Русе – Подкова на км. 204 + 500, на около един час пеша северозападно ж. п. прелез, намиращ се в центъра на селото. Входът се намира на 1100 м. Н. В. и на около 350 м. над МЕБ. Хълмът е изграден от силно наклонени и на места силно натрошени варовикови пластове. Наименованието на пропастта носи от двата си входа, като и двата извеждат до площадката над първия отвес. М/у вход 1 и 2 има силно стесняване на галерията, площадката е наклонена, покрита с почва, образувана е от блокове, споени със здрава и дебела калцитна кора. Първият отвес от 20 м. води в зала с максимална височина около 22-23 м. Стените са покрити с масивни образувания. Подът е покрит със земя, камъни, чакъл и кости на животни, хвърлени отвън. В североизточния край на залата се намира галерия, която след качвания и слизания по вертикален лабиринт води до втори отвес с денивелация -12 м. От края на тази галерия и залата под втория отвес започва студено възходящо течение, което е доста чувствително. Вторият отвес е преодолим на камина със задължителна горна осигуровка. От залата под втория отвес отново в североизточна посока води 30 метрова галерия, която завършва с глинен сифон. Пещерата е суха по принцип, на 04. 01. 1994 г. привходните части и началото на пропастта имаше понираща вода. Срещат се еденични екземпляри дългоух подковонос. Необходим инвентар: Стълби два броя по 10 м., въжета три по 40 м., 3 бр. примки и 5 карабинера. Илия Никоевски Пропастната пещера е прекартирана на 05. 01. 1994 г. Тодор Тотев – Ст. Зaгoра

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ. Вх. отвес – 20 м.

  Техническо описание

  Дупките, с. Борущица, област Стара Загора Рег.№ 300 код: 215009 местност „Пропастите“ Дължина 76 м. денивелация – 40 м. Пропастната пещера „Дупките“ се намира в землището на с. Борущица, на около 1200 м. северозападно от Горната махала, под самия връх на хълма Големия ???. Гледано от селото – отдясно на сухото дере, стигащо почти до върха. Пещерата е разположена в десните склонове на Стара планина на ж. п. линията Русе – Подкова на клм. 204 + 500, на около един час пеша северозападно ж. п. прелез, намиращ се в центъра на селото. Входът се намира на 1100 м. Н. В. и на около 350 м. над МЕБ. Хълмът е изграден от силно наклонени и на места силно натрошени варовикови пластове. Наименованието на пропастта носи от двата си входа, като и двата извеждат до площадката над първия отвес. М/у вход 1 и 2 има силно стесняване на галерията, площадката е наклонена, покрита с почва, образувана е от блокове, споени със здрава и дебела калцитна кора. Първият отвес от 20 м. води в зала с максимална височина около 22-23 м. Стените са покрити с масивни образувания. Подът е покрит със земя, камъни, чакъл и кости на животни, хвърлени отвън. В североизточния край на залата се намира галерия, която след качвания и слизания по вертикален лабиринт води до втори отвес с денивелация -12 м. От края на тази галерия и залата под втория отвес започва студено възходящо течение, което е доста чувствително. Вторият отвес е преодолим на камина със задължителна горна осигуровка. От залата под втория отвес отново в североизточна посока води 30 метрова галерия, която завършва с глинен сифон. Пещерата е суха по принцип, на 04. 01. 1994 г. привходните части и началото на пропастта имаше понираща вода. Срещат се еденични екземпляри дългоух подковонос. Необходим инвентар: Стълби два броя по 10 м., въжета три по 40 м., 3 бг. примки и 5 карабинера. Илия Нико? лски Пропастната пещера е прекартирана на 05. 01. 1994 г. Тодор Тотев – Ст. Зaгoра

  Карта

 • Картировач(и)
  Илия Никоевски ПК Дряново
 • Дата