Дупката при Марина поляна

 • Други имена
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  13 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1600 m.
 • Ерозионен базис
  100 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: В пропастта гнездят хайдушки гарги
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Visit: 25.06.2006 (P. Beron).
  Diplopoda: Anamastigona delcevi
  Trichoptera: Micropterna nycterobia

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености:

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата