Дупката на Църно бърдо

 • Други имена
 • Дължина
  20 m.
 • Дълбочина
  -5 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1500 m.
 • Ерозионен базис
  250 m.
 • Година на откриване
  1983
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  От с. Пирин по шосето за х. Пирин на 3,5 км има разклон в дясно, по който асфалтиран път се минава р. Бистрица. На първия ляв завой нагоре тръгва козя пътека към вр. Църно бърдо, по ръба. По нея се минават две заравнени седловинки, като втората излиза на гол скалист ръб с папрат. Тук за пръв път от изкачването се разкриват мрамори. Надесния склон, на 10-20 м. под ръба, под една джанка е входът на пещерата, с размери 1х1 м. източно изложение. От входа и се вижда вр. Ореляк с азимут 93 градуса.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

   

  Геологията и е

  Силно напукани метаморфни скали. Всред тях мраморите са на тънки, силно напукани и променени прослойки снеголяма мощност, с предполагаема протерозойска възраст. (отнася се за района на с.Пирин, а не за вр. Ореляк).

  Карта

 • Картировач(и)
  М.Златкова, Г.Колева СПК "Академик" София
 • Дата
  1983-07-11