Дупката на Царев връх

 • Други имена
  Пещерата под Царев връх
 • Дължина
  8 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  1 m.
 • Надморска височина
  1883 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Дупката на Царев връх с. Парил, общ. Хаджидимово, Благоевградска област. Тешовски пещерен район № 403, районен № 403 052, № 5246 в картотеката на БФСп. Дължина 8 м., денивелация +1 м.

  Местонахождение и достъп: Пещерата се намира на северния склон на Голям Царев връх, на около 300 м под върха. Тя отстои югозападно от с. Парил, на около 3. 30 часа път от селото, което е най-удобния изходен пункт за нея. Според районирането на карста в България (по В. Попов) попада в Тешовския пещерен район (№ 403). От с. Парил по камионен-черен път се достига до бившата застава, сега хижа Славянка. Разстоянието е около 4 километра и се взима за около 1 час. След още 15 минути по пътя се достига до Парилския проход. Тук се изоставя пътя (продължаващ за с. Голешово) и се тръгва в ляво по пътека през букова гора. Тя се изкачва отначало в югозападна посока до м. Вапата, после завива на юг-югоизток, пресичайки поляни и гористи пояси и излиза на голяма поляна в метността Долния Койнар между вр. Койнар (на север) и Голям Царев връх (до тук – 2: 30 ч.). Продължава се нагоре през вековна гора от черна мура. Пътеката пресича няколко пъти на серпентини скално-тревистия дол спускащ се от Голям Царев връх. Входът е в малка скала над пътеката (в ляво), малко след като се излезе окончателно над горския пояс, гледа на североизток. Азимут към връх Орелек: 394 g. Описание: Входът на пещерата се разкрива на северния склон на Голям Царев връх. Той има североизточно изложение и неправилна форма. Неговите размери са 1. 10 х 1 м. От него в югозападна посока се отделя ниска леко възходяща галерия. Пода е покрит с дребни камъни и влажна черна пръст. Галерията запазва характера си, като на около 2 м от входа се преминава стеснение, след което се разширява. След около 5 м галерията стеснява и преминава в непреодолим възходящ тесняк. Пещерата има незначителни размери. Дължина 8. 00 м при денивелация от + 1. 00 м. Тя е влажна и студена. Биоспелеологични изследвания не са извършвани. История на проучването: Пещерата е открита на 25. 06. 2006 г. от Х. Христов член на ПК “Хеликтит” София, по време на българо-гръцката експедиция “Славянка 2006”. Точната ѝ карта е съставена на 28. 08. 2006 г. от главен картировач: Ц. Остромски ПК “Искър” София и Х. Христов ПК “Хеликтит” София.

  Ц. Остромски

  Описание на достъпа

  Дупката на Царев връх с. Парил, общ. Хаджидимово, Благоевградска област. Тешовски пещерен район № 403, районен № 403 052, № 5246 в картотеката на БФСп. Дължина 8 м., денивелация +1 м.

  Местонахождение и достъп: Пещерата се намира на северния склон на Голям Царев връх, на около 300 м под върха. Тя отстои югозападно от с. Парил, на около 3. 30 часа път от селото, което е най-удобния изходен пункт за нея. Според районирането на карста в България (по В. Попов) попада в Тешовския пещерен район (№ 403). От с. Парил по камионен-черен път се достига до бившата застава, сега хижа Славянка. Разстоянието е около 4 километра и се взима за около 1 час. След още 15 минути по пътя се достига до Парилския проход. Тук се изоставя пътя (продължаващ за с. Голешово) и се тръгва в ляво по пътека през букова гора. Тя се изкачва отначало в югозападна посока до м. Вапата, после завива на юг-югоизток, пресичайки поляни и гористи пояси и излиза на голяма поляна в метността Долния Койнар между вр. Койнар (на север) и Голям Царев връх (до тук – 2: 30 ч.). Продължава се нагоре през вековна гора от черна мура. Пътеката пресича няколко пъти на серпентини скално-тревистия дол спускащ се от Голям Царев връх. Входът е в малка скала над пътеката (в ляво), малко след като се излезе окончателно над горския пояс, гледа на североизток. Азимут към връх Орелек: 394 g. Описание: Входът на пещерата се разкрива на северния склон на Голям Царев връх. Той има североизточно изложение и неправилна форма. Неговите размери са 1. 10 х 1 м. От него в югозападна посока се отделя ниска леко възходяща галерия. Пода е покрит с дребни камъни и влажна черна пръст. Галерията запазва характера си, като на около 2 м от входа се преминава стеснение, след което се разширява. След около 5 м галерията стеснява и преминава в непреодолим възходящ тесняк. Пещерата има незначителни размери. Дължина 8. 00 м при денивелация от + 1. 00 м. Тя е влажна и студена. Биоспелеологични изследвания не са извършвани. История на проучването: Пещерата е открита на 25. 06. 2006 г. от Х. Христов член на ПК “Хеликтит” София, по време на българо-гръцката експедиция “Славянка 2006”. Точната ѝ карта е съставена на 28. 08. 2006 г. от главен картировач: Ц. Остромски ПК “Искър” София и Х. Христов ПК “Хеликтит” София.

  Ц. Остромски

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ц.Остромски, Х.Христов ПК "Искър" София, ПК "Хеликтит" София
 • Дата
  2006-08-28