Дупката

 • Други имена
 • Дължина
  80 m.
 • Дълбочина
  7 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  sunny – Боян Петров 18. 07. 2006 Източник: лично посещение, юли 2006 Пещерата се намира в местността „Дупката“, която отстои на 2 km от центъра на с. Мъглища. От асфалтовия път за с. Чурка се тръгва по черен път, който почти по хоризонтала отвежда до ливади с характерна премка и чешма. Оттам се открива гледка към долината на р. Арда в посоката на гр. Рудозем. Колата се оставя там и пеша се продължава надолу вляво по пътя, който след около 300 m завива вляво надолу и свършва в ливадата на чийто край граничи с голям наклонен въртоп с букови дървета. Входът на пещерата се намира в долния край на въртопа и подхода е силно обрасъл с къпини и коприва. Описание: Входът е ок. 2 m висок и ок. 3 m широк. Поточето, което тече във въртопа влиза в пещерата и вкарва клони, шума и боклуци. По време на проникването нямаше вода, но при продължителни дъждове и снеготопене вода има. Основната галерия е низходяща и следва големи мраморни цепнатини. На около 40 m от входа, галерията пропада в 3 m кладенец, над който се отваря възходяща странична галерия, която води до малка кална зала. Надолу основната галерия завива по друга цепнатина надясно, чието начало беше напълно блокирано от камъни и клони, които разчистих за да продължа. Следва криволичещ меандър с остри, оформени от течаща вода ръбове. Стига се до остър завой наляво, където се влива леглото на странична галерия, а основната галерия става тясна и висока, почти невъзможна за проникване. По протежение на основната галерия, пещерата събира няколко странични притока. Водите вкарват много боклуци, шума, клони и наносни материали (пръст, пясък и чакъл), които изпълват основната галерия.

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  М. Златкова, В. Томовски СПК Академик гр. София
 • Дата
  1980-07-26