Дупче усое

 • Други имена
  Мечите дупки -
 • Дължина
  70 m.
 • Дълбочина
  18 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  30 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Изход Потребител: Здравко Илиев

  Сухи печ | Козарника Идентификация

  В А Ж Н О:

  Пещерите с № над 9000 са известни, но не са картотекирани – липсва карта, описание и/или други данни

  За въпрос, добавяне или промяна на данни или нещо друго…

  Към Говорилнята…

  GPS координати – в градуси, минути, секунди и стотни

  Датум WGS84

  Картите са в Картотеката – подредени по райони.

  Правила за пълен достъп ТУК…

  Любопитна статистика ТУК…

  БФСп № 2472

  № район и пещера

  201016 Район и област Белоградчишки район, Старопланинска област Местоположение Местност Гарата Махала / квартал
  Населено място гара Орешец Код на ЕКАТТЕ 14489 Община Димово Област Видинска област G P S 2241432643391024 – неизв. Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пещера Влажност Влажна Разклоненост Многоетажна , Неразклонена Други Скала – Варовик, Диаклазна , Образувания , Археология Данни Обща дължина 218м Денивелация (- , +) 8м (-5м, 3м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 563м Карта
  Картирали С. Гаврилов, П. Николов, Ц. Цанев, Е. Донков Експедиция Клубна експедиция Клуб „Бонония“ Видин Година 1977 Мащаб 1: 400 Прекартирали
  Последна карта 1977г.

  История на откриването В долната част на пещерните отложения са открити каменни сeчива и кости от ловната плячка на първобитния човек от епохата на ранния палеолит. Датирани над 1. 4 милиона години преди наше време, това са най ранните следи от човешко присъствие в Европа. В отложените над тях пластове са открити останки от лагери, датирани между 300, 000 и 50, 000г преди наши дни (средният палеолит) Горната част съдържа серия археологически ансамбли от периода на късния палеолит 43, 000 – 11, 500г преди наше време. Материалите от периода 43-39, 000г се отнасят към местната културна традиция от началото на късния палеолит. Археологическите разкопки се водят от ст. н. с. д-р Николай Сираков – АИМ БАН и д-р Жан-Люк Гуадели – Университет Бордо. Изследвана и картирана през 1977г от С. Гаврилов, П. Николов, Ц. Цанев и Е. Донков от “Бонония” Видин. От началото на август 2007г в нея работи единствената на стария континент Асоциирана европейска лаборатория по праистория. Тук се изследват най-старите следи от човешко присъствие в Европа, датирани между 1. 4–1. 6 млн. години. В анализирането на непокътнатите земни пластове участват 19 учени от България, Франция и Македония. Проектът изцяло се финансира от френската страна. В долната част на пещерните отложения са omкpumu кaменни сечива и кocmu от ловната nлячкa на първобитния прачовек от епохата на ранния палеолит. Датирани над 1, 4 милиона години преди наше време – това са най-ранните следи от чoвeшкo присъствие в Европа. Те доказват, че началното заселване на континента е осъществено от далечни наши прадеди от вида Homo erectus, възнukнaл в Aфрикa. Тези първи „европейци“ npоникват в Европа от Близкия uзmoк през Бaлkaнume и територията на днешна България. Ловували са слонове (Mammuthus sf. trogontherii), носорози (Dicerorhinae sp. j, koнe (Equus stenonis, Equus mosbachensis), антилопи (Soergelia sp.), пантери (Panthera gombaszoegensis), саблезъби тигри (Dinobastis latidens), xapaктepнu за no-топъл от съвременния климат в Южна Европа през ранния плейстоцен. В отложените над тях пластове са omкpumu ocmaнкu от лагери, датирани между 300, 000 и 50, 000г преди наши дни (средния палеолит). Тази кyлmypнa традиция се свързва с неандерталците (Homo sapiens neandertha/ensis). Горната част на отложенията съдържа серия apxeoлoгuчecкu ансамбли от периода на късния палеолит, датиращи от 43, 000 до 11, 500г преди наше време. Материалите от периода между 43, 000 и 39, 000г се отнасят към местна кyлmypнa традиция от началото на късния палеолит. След 39, 000г тя се развива кamo част от гpaвeтcкuя кoмnлeкc. Тази кyлтypнa традиция се свързва с появата на съвременния човек – Homo sapiens sapiens, която на Бaлkaнume изглежда предшества с няколко хилядолетия останалите части на кoнтuнента.

  Местонахождение Пещерата се намира на 3км западно от гара Орешец, в ляво от шосето Белоградчик-Орешец, преди кapuерите за скален материал. Достига се по черен път – oкoло 250м. Образувана е в юрски (?) варовици. Височина над МЕБ 250м.

  Описание на пещерата Входът е с с размери 6х3м, преграден наполовина с камъни от овчари. Хоризонтална широка до 9м и висока до 3м едногалерийна пещера, завършваща с пропадане. Подът е покрит с глина, гуано и нападали от тавана тук-там каменни блокове. Само по тавана в последната зала с височина 6м се наблюдават отделни групи сталактити. В края на залата има къс втори етаж.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Обратно в списъка

  Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата