Голямата думчелка – Араба пещера

 • Други имена
  Горен етаж на пещерата Маргели, Пещера № 1, Голямата думчелка, Голямата ниша
 • Дължина
  13 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  На 300 м западно от кариерата при с. Топчии.

  Намира се в местността „Думчелките“ край с. Топчии, Разградски окръг, носеща името си от нея и съседните ниши, които думтят (кънтят), когато се вика или говори високо. На 5 метра в ляво от входа на пещерата Маргели с която е свързана слухово посредством едно 30 см ухо.

  Другото и име е Голямата ниша.
  Тя е свързана и се явява горният етаж на пещерата Маргели
  и сега се води като част от Маргели.

  Поради липса на наслаги, следи от обитаване не бяха открити, макар че е доста удобна за това, още повече, че съседната пещера Маргели е била обитавана.

  Отвеси: н.д.
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена

 • Картировач(и)
 • Дата