Дряновата пещера

 • Други имена
 • Дължина
  19 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  1 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1986
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Дряновската пещера

  БФСп № 3102

  № район и пещера

  217061 Район и област Котленски район, Старопланинска област Местоположение Местност Арманлъка Махала / квартал
  Населено място с. Чернооково Код на ЕКАТТЕ 81222 Община Върбица Област Шуменска област G P S 2621303142523241 – WGS84 Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пещера с наклон до 45% Влажност Суха Разклоненост
  Други Скала – Варовик, Диаклазна Данни Обща дължина 18м Денивелация (- , +) 8м (-8м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 772м Карта
  Картирали Ст. Куцаров Експедиция Клубна експедиция Клуб „Злостен“ Котел Година 1986 Мащаб 1: 100 Прекартирали
  Последна карта 1986г.

  История на откриването Картирана през 1986г от Ст. Куцаров „Злостен“ Котел.

  Местонахождение Намира се на 4, 5км северозападно от с. Чернооково на билото на Сакар балкан в местността Арманлъка. До нея се стига по горски път, минаващ покрай землището на селото в посока гр. Върбица, от където се отделя пътека маркирана със синьо-бяла маркировка за местността „Ойнълар“. Входът е разположен на изток-югоизток от монтираната на билото триангулачна точка, в малък валог, обрасъл с дървета и отделни храсти. Развита е в горнокредни, плътни мастрихтски варовици, изграждащи по-силно разломеното южно бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата Пещерата е низходяща, с денивелация -10м, суха, неразклонена. Дъното е покрито с камъни и чакъл. Калцитни образувания липсват.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Низходяща, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ст. Куцаров ПК "Злостен" Котел
 • Дата
  1986