Дренова дупка

 • Други имена
  Дренака 1; Пещера № 500
 • Дължина
  24 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  25 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Паяци и комари

  Описание на достъпа

  Пещерата се намира в землището на с. Поп Русаново. За пещерата се тръгва от центъра на селото покрай чешмата, на югоизток по черен път до местността „Калето“. От там се слиза в дола и веднага се завива наляво. Пресича се едно поточе и се влиза в тополова горичка. Пещерата се намира към края на гората от дясната страна на дола на около 25 м. над ерозионния базис. Входът на пещерата се вижда много добре. Подът е пръстен осеян с камъни и чакъл.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, неразклонена

  Карта

  Вход на Дренова дупкаКроки на Дренова дупка
 • Картировач(и)
 • Дата