Дрънковица

 • Други имена
 • Дължина
  43 m.
 • Дълбочина
  -17 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  30 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от голяма колония прилепи в крайната зала
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  История на откриването

  Прекартирана по предложение на БфПД поради неточна карта и липса на описание и фишове. Картирана през 1989г от В.Георгиев по време на проява на „Пъстринец“ „Монтана“ съвместно с „Веслец“ Враца.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  В.Георгиев ПК "Пъстринец" Монтана
 • Дата
  1989