Драндарска яма 3

 • Други имена
 • Дължина
  22 m.
 • Дълбочина
  20 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  990 m.
 • Ерозионен базис
  300 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Отделни екземпляри прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Рег.№ 5130 Д Р А Н Д А Р С К А – 3 м. Драндарска кукла, С склон на билото Глава с. Дружево, Софийска област

  Местонахождение

  Пещерата се намира в малък скален венец със С изложение в средата на Ю откос на разлома в м. Драндарска кукла. Входът на пещерата е двуетажен, типично диаклазен, с размери до 1, 0 м ширина и 2, 5 м височина, започващ от основата на венеца с височина ок. 6 м.

  Азимути към ориентири не са измерени поради липса на видимост. Засечени GPS координати (WGS84): E 23, 34890; N 43, 15411 Надм. височина: 1030 м

  Достъп

  До м. Драндарска кукла се достига от шосето за с. Дружево, като след големия завой след мах. Турицка и преди табелата на селото се тръгва по пътека косо нагоре и на С. След 18 мин. (700 крачки) се достига до изоставена картофена нива с плитък въртоп на превала между вр. Гарванец и билото Глава. От това място се продължава по хоризонтал по горски път по ССИ склон на Глава по посока ССЗ, а по-късно – на СЗ, като се навлиза в ниска гора. След 20 мин. се достига до характерния разлом на Драндарска кукла, където горският път преминава в пътека. От това място се тръгва нагоре (на Ю) и след около 100 м се търси входът в скалните венци. Входът е маркиран с номера на пещерата. Забележка: Драндарска-3 е в горната (дясна) част на следващия скален венец на ок. 250 м ЮЗ и по-високо от Драндарски дупки 1 и 2, които са в средно голям въртоп.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС5130 ОД Описание на достъпа “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ДРАНДАРСКА-3 “Код: 203706 “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Дружево “Общ. Своге “Обл. Софийска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: клубна “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 10. 05. 2009 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: !! Опасност от падащи камъни !1

  Техническо описание

  Рег.№ 5130 Д Р А Н Д А Р С К А – 3 м. Драндарска кукла, С склон на билото Глава с. Дружево, Софийска област

  Геоморфоложко описание

  Пропастната пещера е развита стъпаловидно низходящо на различни нива по тясна и ясно изразена диаклазна пукнатина. Морфологията ѝ ясно показва доминиращ тектонски фактор за образуването й. Горният етаж е къс. От нивото на пода на входа се пролазва низходящо и се излиза във висока, но тясна галерия с натеци по стените. Достига се до тесен отвор насреща на вис. 1, 5 м над пода, през който минава въздушното течение. От тук се продължава назад в дясно надолу в тесен диаклазен меандър, след което следва хоризонтален тесняк в дясно на нивото на пода. Другият край на тесняка излиза направо в горния край на отвес -8 м по основната диаклаза. От дъното му се продължава низходящо по основната посока на развитие на пещерата и се достига до отвор, водещ отвесно надолу. Напред по същото ниво може да се продължи и скоро етажът свършва в блокаж. След спускане в отвеса -9 м се продължава напред по посоката на развитие на пещерата до разклонение. Наляво се достига до тясна пукнатина и блокаж на дъното на пещерата. Дясното разклонение достига до наклонена стесняваща се камина -3 м с натечени стени. Стеснението в дъното ѝ не е преминато, но след разширяване изглежда преодолимо и има вероятност за продължение надолу и напред в пещерата. В цялата пещера има осезаемо въздушно течение навътре и надолу при външна температура 18 градуса, като то е особено силно в началната галерия и пред достигнатото непреодолимо стеснение в по-високия десен край. Пещерата е суха, но по стените тече обилна влага от кондензация. Забелязани са единични екземпляри прилепи. Не са забелязани антропогенни находки, освен от предишни прониквания на пещерняци.

  Техническо описание P8 въже 10 м Осн. закрепване: примка пред тесняка на голям камък, затиснат от блокаж (слиза се на камина, въжето е за осигуровка) P9 стълба 10 м У-закрепване: със стом. примка на ск. издатък на лявата стена и с платнена примка на скален издатък зад запънат камък над отвеса (възможно е този отвес също да се преодолее на класика с въже за осигуровка и придържане) C3 въже 5 м (за придържане при излизане) Необходим инвентар: въже 10 м + 5 м, стълба 10 м, карабинери 4 бр., примки 3 бр. Забележка: Да не се ползва комплект за ТЕВ, тъй като пещерата е много тясна. Забележка: Скалата е много ронлива и падат камъни!

  История на проучването Пещерата е открита и проучвана през втората половина на 1970-те години от ПК „Арго“ към ТД „Витоша“ (София), но документация за нея не е постъпвала в ГКПБ. Локализирана е от ПК „Искър“ през 2005 г. при теренен обход и е започнато документирането й.

  Геоморфоложка описание, Техническо описание

  Съставил: Иво Тачев П. К. „Искър“ Град: София

  Дата: 10. 05. 2009 г.

 • Картировач(и)
 • Дата