Дойчин зубер

 • Други имена
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  4 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Изход Потребител: Здравко Илиев

  Дойчин зубер Идентификация

  В А Ж Н О:

  Пещерите с № над 9000 са известни, но не са картотекирани – липсва карта, описание и/или други данни

  За въпрос, добавяне или промяна на данни или нещо друго…

  Към Говорилнята…

  GPS координати – в градуси, минути, секунди и стотни

  Датум WGS84

  Картите са в Картотеката – подредени по райони.

  Правила за пълен достъп ТУК…

  Любопитна статистика ТУК…

  БФСп № 1057

  № район и пещера

  202014 Район и област Салашки район, Старопланинска област Местоположение Местност Дойчин зубер Махала / квартал
  Населено място с. Върбово Код на ЕКАТТЕ 12797 Община Чупрене Област Видинска област G P S
  Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пещера с наклон до 45% Влажност Суха Разклоненост , Проходна Други Скала – Варовик, Диаклазна Данни Обща дължина 15м Денивелация (- , +) 4м (-4м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, Няма данни Карта
  Картирали Димитър Иланджиев, Иван Кирилов, Георги Арнаудов Експедиция Клубна експедиция Клуб „Хеликтит“ („Иван Вазов“) София Година 1964 Мащаб 1: 100 Прекартирали
  Последна карта 1964г.

  История на откриването Картирана на 08/09/1964г (25/07/1966г.?)

  Местонахождение Намира се на 2км източно от с. Върбово в местността Дойчин зубер. Развита в северното бедро на Салашката синклинала – респективно южното бедро на Белоградчишката антиклинала, изградено от триаски и предимно юрски (оксфордско-камерижски и титонски) варовици.

  Описание на пещерата Кратко описание: Проходна, едноетажна, разклонена, със синтрови прегради и сухи езерца.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Обратно в списъка

  Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: проходна,едноетажна,неразклонена