Долно пепеливо

 • Други имена
 • Дължина
  31 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  6 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  60 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Долно Пепеливо

  с. Мостово *Код на ЕКАТТЕ: 49151-

  Община Асеновград *Пловдивска област –

  Махала Ряката –

  Местност: Солацко –

  Добростански карстов район № 407-

  Рило-Родопска област –

  G P S – WGS84 –

  Рег.№ 79 *Код № 407010 –

  Обща дължина 31м. *Денивелация +6м.

  Картирана на 12/09/1976г. от Иван Петров, Ив. Кирков и Г. Русев от ПК“Академик“ гр. Пловдив, Мащаб 1: 100 Пещерата е развита в мрамори от Горната метаморфна серия. Районът е част от южното бедро на Среднородопската антиклинала, изградена от мощна свита метаморфизирани карбонатни скали с архайско-протерозойска възраст.

  Местонахождение:

  Изходен пункт с. Мостово. Махала Ряката се намира на около час път от селото в посока нагоре по течението на р. Сушица. Върви се по ши – рокото легло на реката и се минава по висящ мост. Характерна особе – ност е голямото дере отляво (десния географски бряг на реката). При достигане до мах. Ряката се тръгва вдясно по дерето, където се развива махалата. Пътеката води през нея от лявата страна на потока. Излиза се от махалата, след което пътеката преминава на няколко пъти от двете страни на реката. Внимава се да не се хваща ляво дере. Да се следва главният поток!! След 40 мин. път се стига до висока около 60 метра скала отстояща отдясно на пъте – ката с пещера в нея. Това е Манaаве камен. След 100м пътеката пресича потока, минава в дясно от него и започва да се движи нагоре по ската към скалния венец в основата на който се намира пещерата „Долно Пепеливо“. Пътя от Манaаве камен до тук е около 15 минути.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е суха, едноетажна, нeразклонена. Използва се за кошара на овце. След слабо изкачване вдясно остава една малка ниша встрани от главната ос на галерията. Пода на пещерата е от овчи тор и пръст /много прах/. Вътре в пещерата има голям гравитационен блок. От дясната страна има последователно две ниши. Образувания в пещерата няма. Алписки инвентар не е необходим. Името на пещерата е дадено от местното население. Други имена няма. Твърди се, че името произлиза от праха и пепелта, които са в обилно количество по пода на пещерата.

  Описание на достъпа

  Долно Пепеливо

  с. Мостово *Код на ЕКАТТЕ: 49151-

  Община Асеновград *Пловдивска област –

  Махала Ряката –

  Местност: Солацко –

  Добростански карстов район № 407-

  Рило-Родопска област –

  G P S – WGS84 –

  Рег.№ 79 *Код № 407010 –

  Обща дължина 31м. *Денивелация +6м.

  Картирана на 12/09/1976г. от Иван Петров, Ив. Кирков и Г. Русев от ПК“Академик“ гр. Пловдив, Мащаб 1: 100 Пещерата е развита в мрамори от Горната метаморфна серия. Районът е част от южното бедро на Среднородопската антиклинала, изградена от мощна свита метаморфизирани карбонатни скали с архайско-протерозойска възраст.

  Местонахождение:

  Изходен пункт с. Мостово. Махала Ряката се намира на около час път от селото в посока нагоре по течението на р. Сушица. Върви се по ши – рокото легло на реката и се минава по висящ мост. Характерна особе – ност е голямото дере отляво (десния географски бряг на реката). При достигане до мах. Ряката се тръгва вдясно по дерето, където се развива махалата. Пътеката води през нея от лявата страна на потока. Излиза се от махалата, след което пътеката преминава на няколко пъти от двете страни на реката. Внимава се да не се хваща ляво дере. Да се следва главният поток!! След 40 мин. път се стига до висока около 60 метра скала отстояща отдясно на пъте – ката с пещера в нея. Това е Манaаве камен. След 100м пътеката пресича потока, минава в дясно от него и започва да се движи нагоре по ската към скалния венец в основата на който се намира пещерата „Долно Пепеливо“. Пътя от Манaаве камен до тук е около 15 минути.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е суха, едноетажна, нeразклонена. Използва се за кошара на овце. След слабо изкачване вдясно остава една малка ниша встрани от главната ос на галерията. Пода на пещерата е от овчи тор и пръст /много прах/. Вътре в пещерата има голям гравитационен блок. От дясната страна има последователно две ниши. Образувания в пещерата няма. Алписки инвентар не е необходим. Името на пещерата е дадено от местното население. Други имена няма. Твърди се, че името произлиза от праха и пепелта, които са в обилно количество по пода на пещерата.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата