Длъга яма

 • Други имена
  Длъгата яма №28 -
 • Дължина
  145 m.
 • Дълбочина
  41 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  995 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  ДЛЪГА ЯМА № 028 Рег. № 480 Код: Дължина 145 м. ; Денивелация -41 м, Намира се на източния склон на вр. Свинщица, над Пръдльов дол, на 1, 30 ч. път от мах. Бабинци. Трьгва се по пътя за пропастта Свинщица и след като се достигне овощната градина в мест. Хаскова чука се тръгва вля- во през нея. Пред картофената нива над Пръдльов цол се отбива вдясно и по тясна пътечка през гъсти и бодливи храсти за около 15 мин. се излиза при отвора на пропастта. Той е разположен в средата на малка полянка, оградена с гъсти храсти и намирането му е много трудно. Отвора е елипсовиден с дълж. 2, 50 м. и ширина 0, 5 м. 11-метров кладенец отвежда в началото на диакла- зна галерия. Преодоляването на отвеса става на камина. Галерията е дълга около 80 м. Пода на галерията в покрит с едри блокове, които затрудняват движението. На З0 м. галерията се стеснява и снишава, като от тавана се спуск- ат множество сталактити и завески. Свода на галерията отново се издига, а ширината цостига до 2-8 метра. КраЙните части са с височина 15 м. и ширина 7-8 м. Количеството на образуванията тук е голямо. Те са красиви, бели и жьлти. На осмия метър преди края от лявата страна има малко 7 м. разклоне- ние. също с множество разнобразни и красиви пещ. образувания. На 15 м. от началото на галерията, в пода между блоковете два малки отвора водят в долните етажи на пропастта. През втория от тях се слиза 5 м. на камина. В южна посока галериятв задънва след 10 м., а в северна след няколка метра през тесен отвор се слиза два метра на камина. От дъното в южна посока се отделя низходяща 25 м. галерия, която отвежда до кладенец дълбок 15 м. По средата на галерията се намира малко стеснение образувано от няколко срещуположни ребра, а към края си, преди кладенеца се намират две малки синтрови езерца . Кладенеца отвежда в най-долния /III/етаж. От дъното му започва 40 м. диаклазна галерия. По срещуположната на спускането стена на кладенеца се намира праг с + 9 м. висок. Изкачването му става чрез използване на алп. стълбичка и 3 клина. Стените на прага са покрити с натек от повлеци, което затруднява забиването на клиновете. Възходяща гале- рия отвежда до нов 15 м. кладенец. Дъното на кладенеца се явява най-ниската точка на пропастта – 41 м. Пропастта е изследвана 1968 год. от п. к. Планинец – Сф,

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ. Входен отвес 11 м.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата