Дивчовата пещера

 • Други имена
  Пещера № 7
 • Дължина
  17 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  3 m.
 • Година на откриване
  1972
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Дивчовата дупка | *Пещера № 7

  с. Ъглен *Община Луковит *Ловешка област

  Местност: Долната лъка –

  Драганово-Бежановски район № 208

  Старопланинска област –

  G P S – E 24, 195939 N 43, 132790 – WGS84

  Рег.№ 1072 *Код № 208009 *НМВ 152м.

  Дължина 17м. *Денивелация 15м (-10м, 5м).

  Картирана на 30/04/1972г от Христо Цветков от ПК“Иван Вазов“ гр. София.

  Местонахождение:

  Намира се на 3км североизточно от с. Бежаново в местността Долната лъка. Входът е разположен в близост до границата на землищата на селата Бежаново и Ъглен, на около 300 м. от пещера №1078 „Данчова дупка“, на десния географски бряг на р. Вит. Според районирането на карста в България /по Вл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския пещерен район № 208 разположен в северната част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м, наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици, изграждат мантията на обширната Луковитска синклинала и на малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна, разклонена, с две окна, без образувания. Пещерата е пропастна. Долният вход е със северно изложение, на 5м от руслото на р. Вит в основата на скален венец с форма на правоъгълна цепка. От входа започва хоризонтална галерия, пода на която е застлан с камъни и пръст. Следва праг с положителна денивлация +1, 5м и се попада в зала с размери: височина на свода 4м, ширчина 6м и дължина 8м, осветена от две окна, намиращи се на тавана на залата. Наслагите са от пръст, клони и камъни.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена с две окна

  Карта

 • Картировач(и)
  Христо Цветков ПК "Иван Вазов"
 • Дата
  1972