Дипсиза

 • Други имена
  Пещера № 16
 • Дължина
  57 m.
 • Дълбочина
  25 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1975
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от колония едри прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

   

   

  Дипсиза

  Пещера № 16

  № 1107    код 305005

  С. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

   

  От центъра на с. Братя Кунчеви се тръгва по улицата на север. При разклона се поела десния път. Достига се до голяма кариера, пресича се Черновска река и се продължава по път от дясната и страна. За 1 час се Достига микроязовира. Той се заобикаля от дясно и от изток. По пътя се излиза за още 1час на поляната Юрта. Тя се нарича Още „Денюва поляна*. Следи се лявата и окрайнина. В горния ляв ъгъл на поляната е паметника на Деню Кунчев. От паметника започва изкачване по маркирана пътека на северозапад към билото на планината. За по- малко от 1 час то се изкачва. След няколко Десетки метри по равното било започва слизане по западния склон на нисък връх. Влезе ли се в гората отдясно има няколко групи варовити скали. На 10 мин. от билото пътеката минава непосредствено отдясно на „Дипсиза*

  Входа представлява фуниеобразен отвор с дълбочина 9 метра и диаметър на дъното 2,50 м. От тук се слиза на втора по-ниска площадка с няколко разклонения. В едно от разклоненията бе намерен скелет на човек. На височина 2 метра от пода започва тясна цепнатина през която се минава за най-ниската част на пещерата. Пещерата завършва с глинен сифон. Образувания няма. По Да на пещерата е покрит с почвена маса довлечена от нахлуващите води в дъждовно време.

  В пещерата бяха забелязани изключително едри екземпляри прилепи.

  За проникване е необходимо 25 метра пещерни стълби или самохвати, 3 въжета по 40 метра и карабинери за всеки от участниците. За препоръчвана е проникването да става с минимум 4 души пещерняци. Необходимо минимум осветление – за 2 часа.

  20.09.1975

  Р. Делийски

   

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не е екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  Р. Делийски, В .Велчев ПК "Орлово гнездо" Казанлък
 • Дата
  1975-09-21