Диневата пещ

 • Други имена
  Диреклията -
 • Дължина
  451 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1080 m.
 • Ерозионен базис
  50 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от голям брой колония от прилепи- 16 вида
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Изход Потребител: Здравко Илиев

  Диневата пещ | Диреклията Идентификация

  В А Ж Н О:

  Пещерите с № над 9000 са известни, но не са картотекирани – липсва карта, описание и/или други данни

  За въпрос, добавяне или промяна на данни или нещо друго…

  Към Говорилнята…

  GPS координати – в градуси, минути, секунди и стотни

  Датум WGS84

  Картите са в Картотеката – подредени по райони.

  Правила за пълен достъп ТУК…

  Любопитна статистика ТУК…

  БФСп № 1350

  № район и пещера

  204053 Район и област Понорски район, Старопланинска област Местоположение Местност Мегерова кукла Махала / квартал
  Населено място с. Гинци Код на ЕКАТТЕ 14903 Община Годеч Област Софийска област G P S 2306164543035857 – WGS84 Достъпност Статус В национален парк (резерват) Категория Не категоризирана Достъп Охраняван Защитена от 1981г Характеристики Вид Пещера Влажност Влажна , Водна Разклоненост Едноетажна , Разклонена Други Скала – Варовик, Диаклазна , Образувания Данни Обща дължина 451м Денивелация (- , +) 10м (-10м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 1083м Карта
  Картирали Иван Буреш, П. Дренски, Кр. Тулешков, Н. Атанасов, Ив. Юлиус и Бруно Питиони Експедиция ? Няма данни Клуб Българско Пещерно Дружество Година 1939 Мащаб 1: 999 Прекартирали Петър Берон – „Академик“ 1960г., Здравко Илиев, К. Любенов, П. Пенчев -„Еделвайс“ 1976г. Последна карта 1978г.

  История на откриването „Преди години въ тази пещера е живълъ дядо Дине, заедно съ своето стадо овце, откъдето тя носи името му. И сега в предната частъ пещерата е преградена съ плетъ, като съ него се затварятъ овцете за почивка, а презъ тесна врата се влиза при техъ и въ самата пещера. Също тукъ съ забити въ земята неколко стола, въ които се слага соль за овцетъ. (Нено Атанасов 1940г) Съобщена за първи път от Карел и Херман Шкорпил (под името Голяма Печ) през 1895г. Първото известно проучване датира от 30/06/1939г и е извършено от научна ескпедиция на Бълг. Пещерно Дружество под ръководството на акад. Ив. Буреш и участието на П. Дренски, Кр. Тулешков, Н. Атанасов, Ив. Юлиус и Бруно Питиони – съставен е план, описание и са извършени биоспелеологични сборове. Първата карта е на П. Берон в началото на 60-те години. В периода 1967-1968г изследвана от Михаил Квартирников във връзка с проучване на екологията на населяващия я сляп пещерен бръмбар Pheggomisetes, по-късно от Вл. Бешков и други изследователи на прилепите. Правени са систематични едногодишни климатични наблюдения. В последствие през 1978г проучвана и картирана от З. Илиев и К. Любенов от „Еделвайс“. През октомври 2011г сборна група от „Хеликтит“, „Витоша“ и „Пещерняк“ открива продължение – над 100м нови части и горен етаж.

  Местонахождение Намира се на 700м югозападно от с. Гинци на десния денудационно-ерозионен склон на р. Гинска (Нишава), в подножието на скалния венец „Заскоко“. Образувана е в средно-горноюрски варовици. Височина над МЕБ 50м.

  Описание на пещерата Хоризонтална, разклонена на няколко нива суха пещера. Триъгълен профил на напречното сечение със средни размери ширина 5м и височина 7. 5м. В края на пещерата има зала с дължина 20, ширина 10 и височина 15м. Бедна на натечни образувания. Дебели глинени наслаги. В средата, в единственото ляво разклонение и в залата периодично образува езера вследствие интензивно капеща вода. „Входа на пещерата гледа на североизток, широкъ е 2-50м и високъ 7м. Отначало пода е покритъ съ овчи торъ и върви почти право до 34м, съ средна височина 6м, следъ което завива въ лево, разширява се наново на 52м и се отклонява въ десно до 88м. Височината на тавана до 88м е отъ 5-9м. Тукъ вече се чувствува значителна влажность. Отъ 88м нататъкъ пещерата наново завива на десно, като общия ходъ малко се стеснява. Точно на 112м пещерата е доста влажна, дори кална. На тази дълбочина и при тези условия се намериха много Светломразци – Pheggomisetes’u. На 118м въ лево се отделя единъ страниченъ гесенъ каналъ, дълъгъ 60м и широкъ 1-2м. Този страниченъ каналъ е потъналъ въ каль, вода, която къмъ 30м образува езеро, което пречи да се отиде по-нататъкъ. Също тукъ на 118м, но въ десно, е и „Голямото езеро“, значително замърсено, въ което се намериха пещерни пиявици и Planarie. Главната ось на пещерата не изменя посоката си, а само на 126м странично се разширява въ голяма зала, достигаща до 10м широчина и 15м височина. Точно въ нея се е разлелъ единъ големъ сталагмитъ, подобенъ на „Водопадъ“. На 132м пода на пещерата е значително повдигнатъ, осеянъ съ големи каменни блокове и съ едно изкачване и слизане се стига въ най-влажната часть на пещерата (158м), където отъ тавана постоянно капе вода, отъ която въ десната страна се е образувало едно бистро езерце. Почти до самия край осъта на пещерата не променя посоката си, а само странично пещерата се стеснява. За да достигнемъ до самия край на пещерата, требва наново да се изкачваме, което не е свързано съ трудности. Общата посока на осьта на „Динената пещера“ отъ входа до самия ѝ край съ малки отклонения е югозапад съ дължина 185м. Тази пещера има много малко сталактитни и сталагмитни украшения, обаче фауната й, поради голямата влажность, е сравнително богата.“ (Нено Атанасов 1940г)

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Обратно в списъка

  Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: развита на няколко нива,разклонена