Димовата ямка

 • Други имена
 • Дължина
  44 m.
 • Дълбочина
  16 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: малка колония прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Димова яма. с. Смиров дол. м. вр Могилата. Трекляно-Земенско-Конявски пещерен район 302 рег № 389. №: 302006. Дължина (44. 00 м), денивелация (-13. 00 м).

  Местонахождение и достъп: Входа на пропаста Стоянчова яма се намира на около 500 метра от Димовата къща в с. Смиров дол в посока 140 гради северно от същата. Входа е разположен малко под връх Могилата. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Трекляно-Земенско-Конявски пещерен район № 302. Описание: Входа на пещерата се разкрива под връх Могилата. Той е разположен в същата разседна пукнатина в която е развита и пропастта Стоянчова яма. Входа на пещерата има малки размери 0. 50 х 0. 70 м и трудно се забелязва. На 10 м от него по същата пукнатина има втори вход, разположен под един голям блок. Той има размери 1. 50 х 1. 50 м. През вход 1 се слиза по блокове с голям наклон в малка, суха и без образувания зала. През втория вход прониква в 10 м отвес и по малък сипей се слиза в малката зала. В пещерата се срещат прилепи. Пещерата има дължина 44. 00 м при денивелация от-13. 00 м. История на проучването: Пещера е проучена и картирана на 17. 07. 1972г. От Г. Георгиев член на “Хеликтит”-София.

  Описание на достъпа

  Димова яма. с. Смиров дол. м. вр Могилата. Трекляно-Земенско-Конявски пещерен район 302 рег № 389. №: 302006. Дължина (44. 00 м), денивелация (-13. 00 м).

  Местонахождение и достъп: Входа на пропаста Стоянчова яма се намира на около 500 метра от Димовата къща в с. Смиров дол в посока 140 гради северно от същата. Входа е разположен малко под връх Могилата. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Трекляно-Земенско-Конявски пещерен район № 302. Описание: Входа на пещерата се разкрива под връх Могилата. Той е разположен в същата разседна пукнатина в която е развита и пропастта Стоянчова яма. Входа на пещерата има малки размери 0. 50 х 0. 70 м и трудно се забелязва. На 10 м от него по същата пукнатина има втори вход, разположен под един голям блок. Той има размери 1. 50 х 1. 50 м. През вход 1 се слиза по блокове с голям наклон в малка, суха и без образувания зала. През втория вход прониква в 10 м отвес и по малък сипей се слиза в малката зала. В пещерата се срещат прилепи. Пещерата има дължина 44. 00 м при денивелация от-13. 00 м. История на проучването: Пещера е проучена и картирана на 17. 07. 1972г. От Г. Георгиев член на “Хеликтит”-София.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Проходна с два входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата