Диаклазата

 • Други имена
  Пещера № 150 -
 • Дължина
  20 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  13 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Диаклазата № 150 –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Ключни дол –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S E:- N: WGS84 *НМВ 250м.

  Рег.№ 1735 *Код № 203270

  Дължина 20м. *Денивелация +13м

  История на откриването:

  Изследвана и картирана 1977г. от М. Маринов, при провеждане на клубна експедиция организирана от СПК „Академик“ гр. София. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на около 1км североизточно от жп гара Черепиш в местността Ключни дол, на левия склон на речната долина, по средата на сипея, намиращ се между двата ж. п. тунела на края на Ключни дол. Входът е с полукръгла форма, със ЮЗ изложение, широк при основата 2, 50м. с височина на свода 2м. и е лесно достъпен. Пещерата е развита по диаклазна цепка в горнокредни-долноюрски варовици, изграждащи Сливнишката свита.

  Описание на пещерата:

  Суха, едноетажна, неразклонена, без образувания. Галерията започваща от входа е с положителен наклон от 42 градуса. На втория метър навътре, от дясната страна на галерията на височина 1, 50м. се намира втория вход на пещерата. Той е с ЮИ изложение с неправилна форма.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата