Дендритната пропаст

 • Други имена
 • Дължина
  57 m.
 • Дълбочина
  19 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  № 1589 Д Е Н Д Р И Т Н А Т А

  с. Паволче, Врачанско

  Местонахождение

  Пропастта се намира непосредствено до с. Паволче, на около 200 м от последната къща в ЮИ му край, на върха на възвишението Могилата. Входът е объл отвор на кладенец с диаметър 0, 7 м, оформен в карното поле на Могилата. Особени ориентири и белези няма. Входът е маркиран с номера на пропастта. Обикновено е затворен с голям камък отгоре. Засечен азимут от входа на пропастта към пам. на в. Околчица: 280ё.

  Достъп

  До пропастта се достига, като от центъра на с. Паволче се тръгне по шосето за с. Челопек. На втората пресечка вдясно след двете кръчми се тръгва нагоре. След стотина метра улицата завива надясно, после наляво. След още около 200 м, нов завой наляво и още около 250 м тя достига послед- ната къща на селото в тази посока, която е и най-високо разположена. От тази къща входът на пропастта е на 200 м по азимут 160ё и трябва да се търси сред карите около най-високата точка на възвишението.

  Техническо описание

  –––––––––––––––––––––– Отвеси Въжета Екипировка и оборудване на пропастта –––––––––––––––––––––– Р9 – Пещерна стълба, закрепване с примка и карабинер за скална халка до отвора. –––––––––––––––––––––– Общо необходим инвентар за проникване в пещерата: пещерна стълба: 10 м, примки: 1 бр., карабинери: 1 бр.

  Геоморфоложко описание

  Пропастта е развита по диаклаза с посока 315ё. Слизането по нея е стъпаловидно, почти отвесно. Галериите са тесни, диаклазни, стените са покрити с червена глина. Движението е по различни нива в галериите, с пре- одоляване на блокажи. Като цяло пропастта е трудна и неприятна за проник- ване. Има много дендрити.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 1589 ОД/ТО/ГМО Описание на достъпа, техническо описание и “ “ геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ДЕНДРИТНАТА “Рег.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Паволче “Общ. Враца “Обл. Монтанска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: Национална (БФС) “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 17. 07. 1997 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Описание на достъпа

  № 1589 Д Е Н Д Р И Т Н А Т А

  с. Паволче, Врачанско

  Местонахождение

  Пропастта се намира непосредствено до с. Паволче, на около 200 м от последната къща в ЮИ му край, на върха на възвишението Могилата. Входът е объл отвор на кладенец с диаметър 0, 7 м, оформен в карното поле на Могилата. Особени ориентири и белези няма. Входът е маркиран с номера на пропастта. Обикновено е затворен с голям камък отгоре. Засечен азимут от входа на пропастта към пам. на в. Околчица: 280ё.

  Достъп

  До пропастта се достига, като от центъра на с. Паволче се тръгне по шосето за с. Челопек. На втората пресечка вдясно след двете кръчми се тръгва нагоре. След стотина метра улицата завива надясно, после наляво. След още около 200 м, нов завой наляво и още около 250 м тя достига послед- ната къща на селото в тази посока, която е и най-високо разположена. От тази къща входът на пропастта е на 200 м по азимут 160ё и трябва да се търси сред карите около най-високата точка на възвишението.

  Техническо описание

  –––––––––––––––––––––– Отвеси Въжета Екипировка и оборудване на пропастта –––––––––––––––––––––– Р9 – Пещерна стълба, закрепване с примка и карабинер за скална халка до отвора. –––––––––––––––––––––– Общо необходим инвентар за проникване в пещерата: пещерна стълба: 10 м, примки: 1 бр., карабинери: 1 бр.

  Геоморфоложко описание

  Пропастта е развита по диаклаза с посока 315ё. Слизането по нея е стъпаловидно, почти отвесно. Галериите са тесни, диаклазни, стените са покрити с червена глина. Движението е по различни нива в галериите, с пре- одоляване на блокажи. Като цяло пропастта е трудна и неприятна за проник- ване. Има много дендрити.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 1589 ОД/ТО/ГМО Описание на достъпа, техническо описание и “ “ геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ДЕНДРИТНАТА “Рег.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Паволче “Общ. Враца “Обл. Монтанска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: Национална (БФС) “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 17. 07. 1997 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ.Входен отвес -9 м.

  Техническо описание

  № 1589 Д Е Н Д Р И Т Н А Т А

  с. Паволче, Врачанско

  Местонахождение

  Пропастта се намира непосредствено до с. Паволче, на около 200 м от последната къща в ЮИ му край, на върха на възвишението Могилата. Входът е объл отвор на кладенец с диаметър 0, 7 м, оформен в карното поле на Могилата. Особени ориентири и белези няма. Входът е маркиран с номера на пропастта. Обикновено е затворен с голям камък отгоре. Засечен азимут от входа на пропастта към пам. на в. Околчица: 280ё.

  Достъп

  До пропастта се достига, като от центъра на с. Паволче се тръгне по шосето за с. Челопек. На втората пресечка вдясно след двете кръчми се тръгва нагоре. След стотина метра улицата завива надясно, после наляво. След още около 200 м, нов завой наляво и още около 250 м тя достига послед- ната къща на селото в тази посока, която е и най-високо разположена. От тази къща входът на пропастта е на 200 м по азимут 160ё и трябва да се търси сред карите около най-високата точка на възвишението.

  Техническо описание

  –––––––––––––––––––––– Отвеси Въжета Екипировка и оборудване на пропастта –––––––––––––––––––––– Р9 – Пещерна стълба, закрепване с примка и карабинер за скална халка до отвора. –––––––––––––––––––––– Общо необходим инвентар за проникване в пещерата: пещерна стълба: 10 м, примки: 1 бр., карабинери: 1 бр.

  Геоморфоложко описание

  Пропастта е развита по диаклаза с посока 315ё. Слизането по нея е стъпаловидно, почти отвесно. Галериите са тесни, диаклазни, стените са покрити с червена глина. Движението е по различни нива в галериите, с пре- одоляване на блокажи. Като цяло пропастта е трудна и неприятна за проник- ване. Има много дендрити.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 1589 ОД/ТО/ГМО Описание на достъпа, техническо описание и “ “ геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ДЕНДРИТНАТА “Рег.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Паволче “Общ. Враца “Обл. Монтанска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: Национална (БФС) “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 17. 07. 1997 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата