Дендритната пропаст

 • Други имена
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  30 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  285 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  № Д Е Н Д Р И Т Н А

  мах. Лозето общ. Гложене, Ловешка област

  Описание на достъпа

  Пещерата се намира на южния склон на Гарванишкия масив между мах. Лозето и мах. Каменна могила (левия геогр. бряг на р. Вит), приблизително срещу мах. Асен. Входът е разположен на около 15 м денивелация над старата речна тераса над пояс от нискостеблена гора от бук и габър, в основата на скален венец с височина около 2 м. Формата му е овална, с размери приблиз. 0, 5 Х 0, 6 м и води отвесно надолу, като надолу леко се разширява. Пещерата е открита при обхождане на местността. До пещерата се достига откъм мах. Каменна могила по почвен път – изоставеното ж. п. трасе Зл. Панега – Тетевен, следящо левия склон на долината на р. Вит, по посока ЮЗ към мах. Лозето, като разстоянието от мах. Каменна могила е около 1000 м. На около 30 м преди достигането на голям иманярски изкоп отдясно на пътя (изходен ориентир за пропастната пещера „8-ми март“) се пресича гористия пояс и се върви право нагоре по склона до достигане на входа. Възможно е по черния път дотук да се достигне с лека кола.

  Засечени азимути: 1. от входа на пещерата към опорния ел. стълб 110kV на левия бряг на р. Вит, малко под мах. Асен: 110ё 2. от входа на пещерата към училището в мах. Асен: 175ё

  Геоморфоложко описание

  Пещерата представлява поредица от тесни камини и силно низходящи пасажи, развити по диаклаза с приблизително направление N-S. Дъното ѝ представлява непреодолимо стеснение, затлачено с глина. Стените са покрити с дендрити, които затрудняват проникването; в долната част на пещерата те са влажни. Денивелацията е 20 м.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “БФС ОД, ГМО Описание на достъпа, геоморф. описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ДЕНДРИТНА “Код № “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: мах. Лозето “Общ. Гложене “Обл. Ловешка “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: „МОЕРПА“ “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 28. 04. 2003 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Описание на достъпа

  № Д Е Н Д Р И Т Н А

  мах. Лозето общ. Гложене, Ловешка област

  Описание на достъпа

  Пещерата се намира на южния склон на Гарванишкия масив между мах. Лозето и мах. Каменна могила (левия геогр. бряг на р. Вит), приблизително срещу мах. Асен. Входът е разположен на около 15 м денивелация над старата речна тераса над пояс от нискостеблена гора от бук и габър, в основата на скален венец с височина около 2 м. Формата му е овална, с размери приблиз. 0, 5 Х 0, 6 м и води отвесно надолу, като надолу леко се разширява. Пещерата е открита при обхождане на местността. До пещерата се достига откъм мах. Каменна могила по почвен път – изоставеното ж. п. трасе Зл. Панега – Тетевен, следящо левия склон на долината на р. Вит, по посока ЮЗ към мах. Лозето, като разстоянието от мах. Каменна могила е около 1000 м. На около 30 м преди достигането на голям иманярски изкоп отдясно на пътя (изходен ориентир за пропастната пещера „8-ми март“) се пресича гористия пояс и се върви право нагоре по склона до достигане на входа. Възможно е по черния път дотук да се достигне с лека кола.

  Засечени азимути: 1. от входа на пещерата към опорния ел. стълб 110kV на левия бряг на р. Вит, малко под мах. Асен: 110ё 2. от входа на пещерата към училището в мах. Асен: 175ё

  Геоморфоложко описание

  Пещерата представлява поредица от тесни камини и силно низходящи пасажи, развити по диаклаза с приблизително направление N-S. Дъното ѝ представлява непреодолимо стеснение, затлачено с глина. Стените са покрити с дендрити, които затрудняват проникването; в долната част на пещерата те са влажни. Денивелацията е 20 м.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “БФС ОД, ГМО Описание на достъпа, геоморф. описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ДЕНДРИТНА “Код № “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: мах. Лозето “Общ. Гложене “Обл. Ловешка “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: „МОЕРПА“ “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 28. 04. 2003 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ