Демир Баба Теке №1

 • Други имена
  Пещера № 1
 • Дължина
  6 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1972
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местонахождение

  Намира се на левият географски бряг на р. Царацар, южно от Демир Баба Теке /азимут 160о/, на 10 метра по-ниско от върха на венеца. Входът е с размери: широчина 0.65 и височина 1.20 м. Гледа на Север.

  Описание на пещерата

  Пещерата е образувана по пукнатина с посока С-Ю. Широчината на галерията варира м/у 0.55 и 0.80 м. Височината и е в диапазон 0.90 – 0.45 м. Подът е настлан с клина. Неподходяща е за обитаване. Проучена и картирана от Цв.Личков и Ал.Стрезов от СПК“Академик“-София през 1972.

 • Картировач(и)
  Цветан Личков, Александър Стрезов СПК "Академик" София
 • Дата
  1972