Деляната пещера

 • Други имена
  Пещера № 02
 • Дължина
  42 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1978
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новооткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеноста на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на *Деляната пещера № 2* с. Балик област Добрич община Тервел Местност:*Асар кале* в долината на *Суха река* Дължина 32м. Денивелация -0м Рег.№ 2524 Карстов район *Източно-Добруджански район № 105006*
  Скалните манастири по Суха река са едни от от най-ранните скални манастири, документирани в Долнодунавските земи, Добруджа, на Бал- каните и въобще в Европа. Разположени са по бреговете на р. Суха и съседното сухоречие (при Думбравени), като най-голямото съсредоточие е около ранновизантийските кастели от ІV-VІвек до с. Балик (античната Адина), Оногур(античният Палматис)и Голеш (късноантич- ния Св. Керел)*/Г. Атанасов/.*Деляната пещера*се намира в землище- то на с. Балик, в основата на скален венец, известен под името*Асар кале*/тук е развит комплекс от естествени и изкуствени пещери, разположени на три етажа, като Деляната пещера е четвъртата от най-долния етаж в посока от север на юг/. Входът на пещерата има правоъгълно сечение с размери ширина в основата 4м и височина 2м ; изкуствено е дооформен и почти не се вижда от долината на Суха река, тъй като е закрит от насип от камъни и пръст. Пещерата е хоризонтална, суха, без образувания. Тя е обитавана в древността, привходните части са изкуствено дооформени, по стените ѝ едва-едва личат кръстове и други знаци. На 12м пещерата се разклонява в две направления-североизточно и югоизточно. И двете разклонения са естествени, тесни, ниски, сухи, без образувания, като североизточното задънва, а югоизточното завършва с непреодолимо стеснение. За отиване до пещерата като изходен пункт освен с. Балик, може да се използва и селата Ефрейтор Бакалово и Оногур, като и в трите случая е необходимо да се слезе в долината на Суха река. Необходимо е да се ползват местните жители като водачи, тъй като наблизо има и други комплекси от естествени и изкуствени пещери, наподобяващи комплекса *Асар кале*. Съставил описанието: Антоний Ханджийски, п. к.*Планинец*гр. София Изследвана и картотекирана 1978 г от Евелин Бориславов член на п. к. „К. Симов“ гр. Търговище.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Евелин Бориславов ПК "К. Симов" Търговище
 • Дата
  1978