Данчова дупка

 • Други имена
 • Дължина
  24 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  435 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Данчова дупка

  с. Янтра *Община Дряново *Габровска област –

  Местност: Калето над ВЕЦ Янтра –

  Стражанско-Дебелдялски карстов район № 414 –

  Старопланинска област –

  G P S – E 25, 185812 N 42, 573511 – WGS84

  Рег.№ 2459 *Код № 214074 *НМВ 435м.

  Обща дължина 24м. *Денивелация +3м.

  История на откриването:

  Изследвана и картирана 12/08/1978г. по времe на Клубна пещерна експедиция организирана от ПК „Стринава“ гр. Дряново от екип Н. Николов, Й. Христов, Фери Зентай

  Местонахождение:

  Намира се на 1км източно от ВЕЦ Янтра в местността Калето. Развита в аптски ургонски варовици, оформящи мантията на наклонената на изток Стражанска синклинала.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна, неразклонена, суха пещера, без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Н. Николов, Й. Христов, Фери Зентай ПК "Стринава" Дряново
 • Дата
  1978-08-12