Дакса

 • Други имена
 • Дължина
  37 m.
 • Дълбочина
  3 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1980
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Източник: ПК”Хелектит” София. 2000 Дакса. с. Гинци. м. Билин дол. Понорски пещерен район 204. рег №4656. дължина (35. 85 м), денивелация (2. 60 м), (-1. 80 м), (+1. 50 м).

  Местонахождение и достъп: Намира се в югоизточната част на Видличко-Височката планина, част от Берковска Стара планина, Западна Стара планина Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Понорски пещерен район № 204. Пещерата се разкрива в землището на с. Гинци. Изходен пункт е първият (по посока от София) площад на селото. От там се поема вляво по асфалтов път водещ към м. Горно Краице и от там към Билин дол. Скоро пътят става каменен, а после и землен. След преминаването на силно наклоненият, горски участък на пътя се излиза на почти голо място и после се преминава покрай картофени ниви. Непосредствено преди пътят да изкачи склона, вдясно се очертава голям фуниеобразен въртоп с полегати склонове, в който се намира и входа на пещерата. Описание: Входът се намира в ниската част на въртопа има изложение на югоизток, триъгълна форма и размери 0. 8 м х 0. 4 м. Преминава се около 1 м камениста галерия в приклекнало положение, след което галерията приема вис. 1. 5 -2. 5 м. и шир. 0. 8 м. След 5 м, вдясно се разкрива отвор на странична галерия с полуелипсовидна форма на напречното сечение, дължина 9. 60 м и средни размери – широчина 0. 5 м. и височина 0. 6 м. Дъното е покрито със суха и рохкава глина. В краят си галерията става ниска с възможност за сваляне на нивото на наслагите и продължение. По хода на основното си развитие пещерата продължава още 7 м като, с изключение на един тесен пасаж, запазва височината и широчината си в порядъка на 1. 2 и 1 метра. В левия ѝ край има малък отвор и праг от 1. 6 м. след, което се достига до малка заличка. От нея започват две разклонения, като дясното е хоризонтално и задънва след 3 м. Лявото е ниско, възходящо, покрито с лепкава глина и има дължина 8 м. Общата дължина на пещерата е 35. 85 м. при денивелация 2. 30 (-1. 80 м, +1. 50 м). Обектът е влажен и студен. Образувания почти липсват. История на проучването: Открита е от Ив. Алексиев през месец юни 2000г. Картирана е на 15. 10. 2000 г. от А. Жалов, Ив. Алексиев и Б. Каменов. Пещерата е била открита и проучвана от ПК “Черни връх”-София през 70-те години на миналия век. Алексей Жалов- ПК”Хелектит” София.

  Описание на достъпа

  Източник: ПК”Хелектит” София. 2000 Дакса. с. Гинци. м. Билин дол. Понорски пещерен район 204. рег №4656. дължина (35. 85 м), денивелация (2. 60 м), (-1. 80 м), (+1. 50 м).

  Местонахождение и достъп: Намира се в югоизточната част на Видличко-Височката планина, част от Берковска Стара планина, Западна Стара планина Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Понорски пещерен район № 204. Пещерата се разкрива в землището на с. Гинци. Изходен пункт е първият (по посока от София) площад на селото. От там се поема вляво по асфалтов път водещ към м. Горно Краице и от там към Билин дол. Скоро пътят става каменен, а после и землен. След преминаването на силно наклоненият, горски участък на пътя се излиза на почти голо място и после се преминава покрай картофени ниви. Непосредствено преди пътят да изкачи склона, вдясно се очертава голям фуниеобразен въртоп с полегати склонове, в който се намира и входа на пещерата. Описание: Входът се намира в ниската част на въртопа има изложение на югоизток, триъгълна форма и размери 0. 8 м х 0. 4 м. Преминава се около 1 м камениста галерия в приклекнало положение, след което галерията приема вис. 1. 5 -2. 5 м. и шир. 0. 8 м. След 5 м, вдясно се разкрива отвор на странична галерия с полуелипсовидна форма на напречното сечение, дължина 9. 60 м и средни размери – широчина 0. 5 м. и височина 0. 6 м. Дъното е покрито със суха и рохкава глина. В краят си галерията става ниска с възможност за сваляне на нивото на наслагите и продължение. По хода на основното си развитие пещерата продължава още 7 м като, с изключение на един тесен пасаж, запазва височината и широчината си в порядъка на 1. 2 и 1 метра. В левия ѝ край има малък отвор и праг от 1. 6 м. след, което се достига до малка заличка. От нея започват две разклонения, като дясното е хоризонтално и задънва след 3 м. Лявото е ниско, възходящо, покрито с лепкава глина и има дължина 8 м. Общата дължина на пещерата е 35. 85 м. при денивелация 2. 30 (-1. 80 м, +1. 50 м). Обектът е влажен и студен. Образувания почти липсват. История на проучването: Открита е от Ив. Алексиев през месец юни 2000г. Картирана е на 15. 10. 2000 г. от А. Жалов, Ив. Алексиев и Б. Каменов. Вероятно пещерата е била открита и проучвана от ПК “Черни връх”-София през 70-те години на миналия век, но за това не съществуват никакви доказателства. Алексей Жалов- ПК”Хелектит” София.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

  Карта от 2015 г.
 • Картировач(и)
  1980 г. - З.Дечев; 2015 г. Л.Костов, П.Талева, Е.Гаврилова 1980 г. - ПК "Черни връх"; 2015 г. ПК "София"
 • Дата
  2000-10-15
 • Карта от 1980 г. от ПК „Черни връх“ и от 2015 г. от ПК „София“.

  Пещерата има няколко разклонения, всяко едно се стеснява и става непреодолимо за преминаване. Тръгвайки по основната галерия, която се разклонението с най-голям обем, се достига до праг с дълбочина 1,50 м. След преминаването му галерията се разделя на три, като най-широкото е в ляво след изкачване на праг с височина 2 м. И трите разклонения задънват.

  Още в началото, тръгвайки след входа надясно от основната галерия, има разклонение, представляващо тесняк, който след 6 м се разделя на две. И по двете направления теснякът задънва.