Чифликчийската ниша

 • Други имена
  Пещера № 288
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  200 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1980
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Изход Потребител: Здравко Илиев

  Чифликчийската ниша | № 288

  с. Красен *Община Иваново *Русенска област

  Местност: Санджаков чифлик

  Русенски карстов район на Ломовете № 103

  Дунавска равнина

  G P S – E 25, 594776 N 43, 443498 – WGS84

  Рег.№ 1240 *Код № 103205 *НМВ 102м

  Обща дължина 19м

  История на откриването:

  История на откриването Няма данни

  Местонахождение Няма данни

  Описание на пещерата Няма данни

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ог.Атанасов ПК „Приста“-Русе
 • Дата
  1980