Чичовци

 • Други имена
 • Дължина
  80 m.
 • Дълбочина
  17 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1000 m.
 • Ерозионен базис
  15 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Чичовци

  БФСп № 2964

  № 303011 Район и област Голобърдско-Боснешки район, Средногорско-Тракийска област
  Населено място с. Боснек Код на ЕКАТТЕ 5760 Община Перник Област Пернишка област G P S 2312201042295843 – WGS84 Достъпност Статус В национален парк (резерват)  Достъп Охраняван
  Характеристики

  Пещера с наклон до 45% Влажна , Водна Разклоненост
  Други Скала – Варовик, Диаклазна Данни Обща дължина 80м Денивелация -17м, НМВ 1022м Карта
  Картирали Мария Златкова, Таня Медарова Експедиция Клубна експедиция Клуб „Академик“ София Година 1987 Мащаб 1: 100 Прекартирали
  Последна карта 1987 г.

  История на откриването

  Отворена чрез разкопаване на 21/04/1980г от Петко Съйнов, Павел Патев и други пещерняци от „Академик“ София. Показаната карта е от м. юли, след „изпичане“ на едно стеснение (по израз на Петко Съйнов). „Името „Чичовци“ се появи във връзка с една много приятна вечер пред входа, при изцяло мъжка компания, с умерено пиене, много мезе и безкраен лаф, съвсем в стил „Любен Каравелов“. А дамската част от клуба, чието дело беше съседната пещера, за да не остане назад, си я кръсти „Бабите“. (пак той!)

  Местонахождение

  Намира се на около 2, 500 м от с. Боснек и на 30м от пещера „Бабите“. И двете са образувани във варовиците и доломитите на средния триас(аниз) и представляват стари речни губилища на р. Струма на около 12м над сегашното корито на реката. Пещерата”Бабите” навярно има връзка с „Чичовци”, но още от първата зала е запълнена с дебели глинесто-песъкливи седименти.

  Описание на пещерата

  Пещерата „Чичовци” е низходяща, с прагове, които се слизат на камина. На дъното галериите са запълнени с глина и речни валуни, като в единия край се достига до дълбоко стоящо езеро. Под нея и „Бабите“ се намират действащите съвременни губилища на реката – пещерите ”Чучулян” и „Джераница”. Заедно с пещерите „Лисичата” и „Над лисичата” образуват един пещерен комплекс от разновъзрастни речни губилища. Макар да се намират на левия географски бряг, то те отвеждат водите към десния географски бряг, като преминават под р. Струма в дълбочина и се насочват на запад към извора Врелото и образуват голямата пещерна система: „ППД” – „Врелото”.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Низходяща с прагове, които се слизат на камина

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата