Чернокожева дупка 1

 • Други имена
 • Дължина
  213 m.
 • Дълбочина
  24 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1962
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Чернокожева дупка | № 1

  БФСп № 2965

  № район и пещера

  210053 Район и област Горновитско-Черноосъмски район, Старопланинска област Местоположение Местност Стенето (Чернокожeвото) Махала / квартал мах. Нешковци Населено място с. Черни Осъм Код на ЕКАТТЕ 80981 Община Троян Област Ловешка област G P S
  Достъпност Статус В национален парк (резерват) Категория Не категоризирана Достъп Охраняван Защитена от
  Характеристики Вид Пещера с наклон до 45% Влажност Влажна Разклоненост
  Други Скала – Варовик, Диаклазна Данни Обща дължина 213м Денивелация (- , +) 24м (-24м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, Няма данни Карта
  Картирали Панайот Нейковски Експедиция Клубна експедиция Клуб „Академик“ София Година 1962 Мащаб 1: 200 Прекартирали М. Паймаков, В. Марков – 1977г. Последна карта 1977г.

  История на откриването Чернокожовата лещера е била обитавана от първобитните хора. При проучванията в стари иманярски изкопи са намерени не само крвмъчни оръдия на труда, но и една кост с нарези по повърхността й.

  Местонахождение Намира се до мах. Нешковци на с. Черни Осъм в местността Стенето (Чернокожeвото), на левия склон на долината на р. Черни Осъм недалеч от махала Нешковци. Разстоянието от махалата до нея се изминава за около 50 мин.

  Описание на пещерата Входът на пещерата е сравнително малък и е обърнат на запад. Той се намира в основата на малък скален венец. Чернокожовата лещера е двуетажна. Горният етаж е почти без образувания, с много скални блокове в средата на галерията. Връзката с долния етаж е по средата на горната галерия. Това е тясна, но с доста интересни калцитни образувания галерия. Тук могат да се вадят каменни завеси, синтрови джобчета и . малки колонки.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Двуетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Панайот Нейковски 1962, М. Паймаков, В. Марков 1977 СПК "Академик" София, ПК "Амбарица" Троян
 • Дата
  1977