Черните извори

 • Други имена
 • Дължина
  168 m.
 • Дълбочина
  18 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  815 m.
 • Ерозионен базис
  20 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Черните извори се каптирани. Има изграден каптаж на изхода Картирали Александър Грозданов, Симеон Попов СПК „Академик“ София, 1966год. Мащаб 1: 600. Прекартирана на 23/08/1968г. от Кунчо Кунев – ПК“Кабиле“ гр. Ямбол.

  Местонахождение:

  От Котел по черния път към Кипилово и Зеленич се стига до м. Пиздра (около 10км). Местността може да се познае по изградения отляво на пътя заслон. От м. Пиздра се продължава по същия черен път. След около 3км се достига до разклон. Отляво има път през мост. Взима се дясното възходящо разклонение. След още около километър пътя отново се разделя. Тук пак се взима десния път. Пътя нагоре е за високопроходимо МПС, така че колите могат да се оставят на този разклон. Върви се нагоре около 10-тина минути, докато се достигне каптажа отляво. Пещерата е развита в мастрихтски варовици, изграждащи южното бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера, Едноетажна, Разклонена, Проходна. Не е екипиране за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: Пропастна,разклонена,проходна

  Карта

 • Картировач(и)
  К.Кунев ПК "Кабиле" Ямбол
 • Дата