Черните извори

 • Други имена
 • Дължина
  230 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  26 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  250 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: малка колония прилепи и съсели
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  ОПИСАНИЕ на пещерата „ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ“, местност „ЦАРЕВЕЦ“, с. Медвен обл. Сливен, община Котел Пещерата се намира в района на с. Медвен, обл. Сливен, Източна Стара планина. ГЕОГРАФСКИ КООРДИНАТИ: Изходен пункт е с. Медвен. На изток от селото на около 2 км. по асфалтовия път има отбивка в ляво нагоре, покрай кошарите на север. След около 11 – 12 КМ. достигаме до горски пункт в местността „Царевец“. На около 1, 5 км източно по макадамов път се достига до поляна, в южния и край продължаваме по черен горски път, следвайки табелите. След около 500 м. пътя прави остър десен завой, продължаваме на изток през гората и надолу. Входа е в началото на каменисто дере със стръмни брегове. Обозначен е със знак и № 217 051 Топографска карта: картен лист К-5-14-В-б/Садово – север/. Описание на пещерата: Входа на пещерата се намира в горния край на дере, на около 1км /въздушно – по карта/ от вр. „Стръмница“. Пещерата е хоризонтална, в началото брахиклазна, а в по-голямата си част- диаклазна, разклонена, водна. Веднага след входа срещаме воден поток, който изчезва в ляво/запад/ в сифон. Продължаваме на север по висока галерия срещу ручея. След около 50м галерията завива в ляво /запад/-, веднага след завоя има малко разклонение в задънваща до непроходим тесняк диакла-за с красиви бели образувания. Около 40 м по-нататък в дясно има друго разклонение в дясно /север/, стръмно- наклон около 70 гр. и тясно, с дължина около 40 м. Това разклонение стига до непроходим тесняк, но вероятно нагоре има. връзка с повърхността – забелязват се клечки, костилки от дренки и следи от съсели. Следвайки основната галерия достигаме до малка локва в дясно и разклонение, тук е малкия грифон, нивото на водата е променливо-в зависимост от сезоните и валежите водата го изпълва изцяло или напълно липсва, грифона е непроходим- основна скала, диаметър 15-20 см. Следвайки основната галерия достигаме до езеро дълбоко около 1м. В ляво и нагоре има продължение, стрьмно, през закаляни скални блокове задънвае, в блокаж на ниво над основната галеря – над големия грифон. След езерото на основната галерия след около 20 м се достига до големия грифон с дълбочина около 1, 5 м. По косвен път е доказана връзката на големия и малкиа грифон, през този грифон не е прониквано. Като цяло пещерата е образувана, главно по диаклаза, в горнокредни /маастрихтски/ варовици с пластообразни конкреции от неразтворима скала. Образувания: Еврозионни кубета и пещерни кари. Вторични образувания: Сталактити – цевични и морковни, сталагмити, драперии и малки синтрови езера, и джобчета. Фауна: прилепи и съсели. Не са необходими технически принадлежности, пещерата е леко достъпна, опасни са само калните комини и блокажи. Водачи: Местно население, пазачи на горския пункт или пещерняци от СК „Протей“. Описанието и наблюденията са направени по време на национална и клубни експедиции за времето май- ноември 2001 год от Димитър Ив. Димитров от СК „Протей“- Сливен. ,

  Описание на достъпа

  ОПИСАНИЕ на пещерата „ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ“, местност „ЦАРЕВЕЦ“, с. Медвен обл. Сливен, община Котел Пещерата се намира в района на с. Медвен, обл. Сливен, Източна Стара планина. ГЕОГРАФСКИ КООРДИНАТИ: Изходен пункт е с. Медвен. На изток от селото на около 2 км. по асфалтовия път има отбивка в ляво нагоре, покрай кошарите на север. След около 11 – 12 КМ. достигаме до горски пункт в местността „Царевец“. На около 1, 5 км източно по макадамов път се достига до поляна, в южния и край продължаваме по черен горски път, следвайки табелите. След около 500 м. пътя прави остър десен завой, продължаваме на изток през гората и надолу. Входа е в началото на каменисто дере със стръмни брегове. Обозначен е със знак и № 217 051 Топографска карта: картен лист К-5-14-В-б/Садово – север/. Описание на пещерата: Входа на пещерата се намира в горния край на дере, на около 1км /въздушно – по карта/ от вр. „Стръмница“. Пещерата е хоризонтална, в началото брахиклазна, а в по-голямата си част- диаклазна, разклонена, водна. Веднага след входа срещаме воден поток, който изчезва в ляво/запад/ в сифон. Продължаваме на север по висока галерия срещу ручея. След около 50м галерията завива в ляво /запад/-, веднага след завоя има малко разклонение в задънваща до непроходим тесняк диакла-за с красиви бели образувания. Около 40 м по-нататък в дясно има друго разклонение в дясно /север/, стръмно- наклон около 70 гр. и тясно, с дължина около 40 м. Това разклонение стига до непроходим тесняк, но вероятно нагоре има. връзка с повърхността – забелязват се клечки, костилки от дренки и следи от съсели. Следвайки основната галерия достигаме до малка локва в дясно и разклонение, тук е малкия грифон, нивото на водата е променливо-в зависимост от сезоните и валежите водата го изпълва изцяло или напълно липсва, грифона е непроходим- основна скала, диаметър 15-20 см. Следвайки основната галерия достигаме до езеро дълбоко около 1м. В ляво и нагоре има продължение, стрьмно, през закаляни скални блокове задънвае, в блокаж на ниво над основната галеря – над големия грифон. След езерото на основната галерия след около 20 м се достига до големия грифон с дълбочина около 1, 5 м. По косвен път е доказана връзката на големия и малкиа грифон, през този грифон не е прониквано. Като цяло пещерата е образувана, главно по диаклаза, в горнокредни /маастрихтски/ варовици с пластообразни конкреции от неразтворима скала. Образувания: Еврозионни кубета и пещерни кари. Вторични образувания: Сталактити – цевични и морковни, сталагмити, драперии и малки синтрови езера, и джобчета. Фауна: прилепи и съсели. Не са необходими технически принадлежности, пещерата е леко достъпна, опасни са само калните комини и блокажи. Водачи: Местно население, пазачи на горския пункт или пещерняци от СК „Протей“. Описанието и наблюденията са направени по време на национална и клубни експедиции за времето май- ноември 2001 год от Димитър Ив. Димитров от СК „Протей“- Сливен. ,

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 3
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена