Черничевата пещера

 • Други имена
  Пещера № 189
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  362 m.
 • Ерозионен базис
  112 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Черничевата пещера № 189

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Черепишките скали, Чьорти трап –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S E:- N:- WGS84 *МЕБ +112м.

  Рег.№ 1742 *Код № 203277 *НМВ 362м.

  Дължина 16м. *Денивелация +3м.

  Изследвана и картирана по време на Републиканската пещерна експедиция *Черепиш 77* от Л. Адамов – ПК „Еделвайс“ гр. София. Мащаб 1: 100.

  Местонахождение:

  Намира се на левия бряг на р. Искър, в скалите зад жп гара Черепиш в местността Чьорти трап, по средата на 90 метров скален венец. За достигане до входа е необходим инвентар: 2 въжета по 40м. и съоражения за спускане и качване. Пещерата е развита по диаклазна цепка в горнокредни-долноюрски варовици, изграждащи Сливнишката свита.

  Описание на пещерата:

  Входът е характерен с израснало дърво пред него. Форма полукръгла, височина на свода 5м. и ширина при основата 2м. с южно изложение. Пещерата е суха, едноетажна, нeразклонена. Наслаги по пода от пръст и отделни камъни.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена