Бялата пещера

 • Други имена
  Пещера № 24б
 • Дължина
  27 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1235 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1977
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Бялата пещера

  Пещера № 24б

  № 1997   код 215026

  Изходен пункт с. Тъжа. Селото е разположено в северозападната периферия на Казанлъшката Котловина на 550 м. н. в. Тръгва се по шосето за хижа Тъжа, което извива по левия долинен склон на р. Тъжа. Подминава се х. Русала в местността Светицата и след около пет километра пътят се раздвоява. Хваща се лявото разклонение, което води до основата на Козята стена. Преси ча се р. Тъжа и се поема на юг, по горски път, който постепенно преминава в пътека която извежда на поляна на билото. От там се взима посока запад и след десетина минути се излиза на поляната Бялата трева, в долната част на която се забелязва скален венец. В основата му, в непосредствена близост до Ченгене дере се намират пещерите.

  1. Бялата пещера – рег. № 1997 код 215026

  син. № 24б                                           Дължина 22 м.

  Хоризонтална, суха пещера, развита север-юг и запад-изток. Вход 1/1 м. с южно изложение. В крайните части на пещерата се срещат сталагмити и сталактити, които след разбиването им има вероятност за продължаване. Изследвана и картирана 1977 год. от Р. Делийски, Л. Петров и М. Спасов от п. к. Орлово гнездо – гр. Казанлък.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Р. Делийски, Л. Петров, М. Спасов ПК "Орлово гнездо" Казанлък
 • Дата
  1977-06-20