Бялата пещера

 • Други имена
  Бялата скала № 17а
 • Дължина
  98 m.
 • Дълбочина
  5 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1640 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1975
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от единични екземпляри прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Двуетажна, проходна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Р. Делийски ПК "Орлово гнездо" Казанлък
 • Дата
  1975-10-20
 • Бялата пещера

  Бялата скала №17а, 17б и 17в

  в местността „Бялата скала“ с. Скобелево

  Изходния пункт .за местността „Бялата скала“ е с. Скобелево, в североизточния край м което започва път по поречието нарека Габровница. До „Бялата скала” може да се достигне по два пътя: по единия се върви до края ни пътя по р. Габровница и след това се пресича реката и след едночасово стръмно изкачване на юг се достига местността. По другия път се излиза на билото при местността „Синаница“ (може и с превозно средство), заобикаля се Атанас тепе, пресича се местността „Коминчето“ и подсичайки склона за около 1ч. и 30 мин. се достига мястото. Самата |“Бяла скала“ ясно се откроява със своя светъл (бял) цвят от останалите сиви скали .В по-голяма си част скалата е съставена от чисти варовици само в левия и край има примеси от пясъчници. На челната страна на „Бялата скала“ има три малки пещери разположени 10 – 15 метра една от друга. И трите имат еднакво първоначално направление от 280 – 300 гради.

  Най-голямата от тях 17а е най дясната. Разположена е на височина около 8 метра от основата на скалата и има два входа – втория на 3,5 м. по-високо от първия. В по ниския вход на около 19 м. бяха намерени екскременти на тревопасни животни, които по естествен път не могат да попаднат на това място. След около още 8 метра се достига връзката с горния вход. След серия от изключително тесни трудни места се достига до 8 м. висока зала, след което тесните галерии продължават. Края на пещерата не бе достигнат.

  Пещера 17б представлява ниска галерия пода на която е изцяло покрит с дребни камъни. На около петия метър личат разрушения от взрив. Галерията постепенно се снижава и стеснява и на 19 метър прави завой наляво. Следват отново изключително трудни места за преминаване (но ме невъзможни). Краят също но бе достигнат.

  Пещера 17в след един тесен и нисък вход постепенно се разширява, височината плавно расте като в края достига до около 12м. Пещерата завършва с комин водещ вероятно до повърхността.

  И трите пещери са бедни на образувания – малкото останали са изпочупени и похабени. Прилепи не бяха забелязани. Височина на пещерите над местния ерозионен базис – близкото дере около 100 м.

  От външната страна /ръба/ скалата • силно нарязана и е възможно да има малки пропасти, но поради изключително дебелия слоя клек и трева такива засега не бяха забелязани.

  За проникване не е необходима специална материална част. За външно оглеждане е необходимо въже и осигуровка.

  20.10.1975                                        Румен Делийски