Бучалото

 • Други имена
  Въртоп № о9 -
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  27 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  252 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Бучалото | *Въртоп № 09

  с. Карлуково *Община Луковит –

  Ловешка област –

  Местност: Павловското –

  Каменополско-Карлуковски пещерен район

  Старопланинска област –

  G P S – E 24, 052026 N 43, 103835 – WGS84

  Рег.№ 3182 *Код № 206215 *НМВ 252м.

  Обща дължина 0м. *Денивелация -27м.

  История на откриването:

  Картирали 1981г. Веселин Мустаков, Здравко Илиев П. К.“Ив. Вазов“гр. София

  Местонахождение:

  Пропаст „Бучалото“ се намира на около 1км източно-североизточно от Лилов вир на около 10м в ляво от пътеката, пресичаща по дължина падината и на около 150м северозападно от пропастта „Дълбоката“. Пещерата е образувана по система от взаимно пресичащи се пукнатини с направление СИ и СЗ

  Описание на пещерата:

  Диаклазна пропаст, влажна, неразклонена. Без образувания. Не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не е екипирана за ТЕВ.Вх.отвес – 27 м.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата