Брежанка

 • Други имена
  Езерото;Гяур Булан
 • Дължина
  67 m.
 • Дълбочина
  5 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  185 m.
 • Ерозионен базис
  7 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Езерото рег. № 462

  Наименованието на пещерата е от езерото, което се намира в нея. Районът е в непосредствена близост до м. Калето, юго-западно от с. Младежко. Входът е разположен на десния бряг на приток на р. Младежка. Височината от него до МЕБ е 7 м. Пещерата е проучена до езерото и част от него. Бедна е на образувания – съвсем малко сталактити и синтрова кора. Езерото е с променливо ниво, според годишните сезони. Установено е, че водата за 12 мин. излиза от езерото в изворите, даващи началото на поток, който 500 м. по-долу се влива в р. Младежка. Преди години в пещерата е намерена метална чаша, която е предадена в БФПД за изследване. Необходми са още изследвания по отношение на хидрологията и археологията на пещерата. За проникване са необходими къса стълба (5 м.), надувна лодка и осигуровъчно въже. Проучванията могат да се правят през есяко време на годината, но най- подходящ е м. август. инж. Щерион Тодоров

  Допълнение: Пещерата е разположена над изворите, десен приток на Близнашкото дере. Има три входа. Левият е ного тесен, втория е по-голям с И изложение, а третия вход, който е със С експозиция води направо в голямата зала. От залата през праг се слиза с помощта на 10 м. стълба се влиза в ниска зала с езерото, което е преливник. Пода е с наслаги от глина. Дължината на пещерата е 67 м. денивелация -5 м. Образувания малко, предимно ?????? и сталактони. Пещерата е прекартирана 1987 г. от спелеокръжока при ЕСПУ „Св. Попов“, гр. Пловдив с ръководител Ив. Петров.

  Описание на достъпа

  Езерото рег. № 462

  Наименованието на пещерата е от езерото, което се намира в нея. Районът е в непосредствена близост до м. Калето, юго-западно от с. Младежко. Входът е разположен на десния бряг на приток на р. Младежка. Височината от него до МЕБ е 7 м. Пещерата е проучена до езерото и част от него. Бедна е на образувания – съвсем малко сталактити и синтрова кора. Езерото е с променливо ниво, според годишните сезони. Установено е, че водата за 12 мин. излиза от езерото в изворите, даващи началото на поток, който 500 м. по-долу се влива в р. Младежка. Преди години в пещерата е намерена метална чаша, която е предадена в БФПД за изследване. Необходми са още изследвания по отношение на хидрологията и археологията на пещерата. За проникване са необходими къса стълба (5 м.), надувна лодка и осигуровъчно въже. Проучванията могат да се правят през есяко време на годината, но най- подходящ е м. август. инж. Щерион Тодоров

  Допълнение: Пещерата е разположена над изворите, десен приток на Близнашкото дере. Има три входа. Левият е ного тесен, втория е по-голям с И изложение, а третия вход, който е със С експозиция води направо в голямата зала. От залата през праг се слиза с помощта на 10 м. стълба се влиза в ниска зала с езерото, което е преливник. Пода е с наслаги от глина. Дължината на пещерата е 67 м. денивелация -5 м. Образувания малко, предимно ?????? и сталактони. Пещерата е прекартирана 1987 г. от спелеокръжока при ЕСПУ „Св. Попов“, гр. Пловдив с ръководител Ив. Петров.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: двуетажна,разклонена с три входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата