Бранковата дупка

 • Други имена
  Пещера № 140 -
 • Дължина
  69 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  4 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Бранковата дупка –

  Пещера Ак 327, № 140 –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Заграде (срещу манастира) –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 1573 *Код № 203173 *НМВ

  Обща дължина 69м. *Денивелация +4м.

  Картирана на 09/05/1976г. от Ирен Илиева, Ж. Костов от СПК „“Академик““ гр. София. Прекартирана на 12/11/2001г. от Зд. Илиев, М. Мирчева.

  Местонахождение:

  Намира се на oколо 1км източно от гара Черепиш в местността Заграде, на I-ва заливна тераса на левия географски бряг на р. Искър. От ж. п. гара Черепиш се тръгва по трасето на ж. п. линията посока ж. п. гара Лютиброд, пресича се моста над р. Искър и преди ж. п. тунел № 19 отдясно се отделя тясна, всечена в скалата пътечка която слиза на I-ва заливна тераса. Продължава се в ЮЗ посока по терасата. Пещерата се намира вляво от пътечката, на първото скално ребро. Вхдовете, шест на брой са с характерна форма и се забелязват отдалеч. Те са със различно изложение – №№ 1 и 2 с югозападно,№№ 3 и 4 със западно и №№ 5 и 6 със северозападно. Пещерата е развита в карбонатната мантия на Згориградската антиклинала, изградена от средно- и горнотриаски, юрски и кредни-оргонски варовици.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Влажна, едноетажна, разклонена, смесена, без образувания. Подът е покрит с наслаги от пръст и отделни гравитационни блокове. Обитава се от отделни екземпляри прилепи от вида Малък подковонос.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена с шест входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата