Божкова дупка

 • Други имена
  Кулина дупка; Кумница
 • Дължина
  326 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: четири вида паяци

  Rz 3. Kulina (Bozhkova) dupka – cave near Krivnya Village. Length 326 m. Visits: 25.08.1961 (P. Beron), 28.06.1997 (B. Petrov); 22.01.2000 (B. Petrov & T. Ivanova).

  Araneae: *Porrhomma microps, Pachygnatha degeeri, Diplocephalus cristatus, Oedothorax apicatus

  Pseudoscorpiones: Chthonius sp.

  Diplopoda: Polydesmus denticulatus

  Coleoptera: Carabidae: Laemostenus sp.

  Coleoptera: Staphylinidae: Atheta sp.

  Chiroptera: Rhinolophus euryale, Rh. ferrumequinum, Rh. hipposideros, Myotis bechsteini, M. capaccinii, M. emarginatus, Miniopterus schreibersi

  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Божкова дупка | *Кулина дупка, *Бошкова дупка –

  с. Кривня * Код № ЕКАТТЕ: 39832 –

  Община Ветово *Русенска област –

  Местност: Оранжерията –

  Русенски район на Ломовете № 103 –

  Дунавска равнина –

  G P S – E: 26, 205075 N: 43391962 – WGS84

  Рег.№ 211 *Код № 103006 *НМВ 188м.

  Обща дължина 326м. *Денивелация 0м.

  Има легенда, че е била обитавана от Божко войвода, откъдето и името й. В началните части са намерени керамични съдове. Първите свидетелства за посещение на пещерата са от 1924г, когато туристи проникват в нея и с пушека на свещи правят надпис “Делиорман”. Първото известно проучване е осъществено на 07/05/1961г от С. Терзиев, Н. Станчев и Р. Димитров от пещерния клуб “Буйна гора” Разград. Пещерата е детайлно картирана през 1976г от С. Иванов, М. Кръстев и Д. Ненов. По време на пещерната експедиция ”Лудогорие 77-78” П. Трантеев, З. Илиев и И. Рашков извършва корекция на съществуващата карта.

  Местонахождение:

  Намира се на 1. 2км източно от с. Кривня в средата на скалния венец между него и с. Сеново в западната част на Лудогорието. Образувана е в долкокредни варовици (хотрив-апт).

  Описание на пещерата:

  Една от дългите пещери в Лудогорието, разделена на две части. В първата по пода на галерията има нападали каменни блокове. След 36 метра галерията се стеснява и през теснина се влиза във втората част на пещерата. Тя е от няколко зали с височина 7-8м, които имат малки разклонения. Всички разклонения завършват с непроходими стеснения. Пещерата е бедна на вторични образувания. На много места има голямо количество прилепно гуано (до 120 cm дебелина).

  Описание на достъпа

  Бошкова дупка | Кулина дупка, Божкова дупка

  БФСп № 0211

  № район и пещера

  103006 Район и област Русенски район на Ломовете, Дунавска равнина Местоположение Местност Оранжерията Махала / квартал
  Населено място гр. Сеново Код на ЕКАТТЕ 66229 Община Ветово Област Русенска област G P S 2620507543391962 – WGS84 Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пещера Влажност Суха Разклоненост Едноетажна , Разклонена Други Скала – Варовик, Археология Данни Обща дължина 326м Денивелация (- , +) 0м (-0м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 188м Карта
  Картирали С. Иванов, М. Кръстев (Христов), Д. Ненов Експедиция Клубна експедиция Клуб „Буйна гора“ Разград Година 1976 Мащаб 1: 500 Прекартирали Петър Трантеев, Здравко Илиев, Иван Рашков – РПЕ ”Лудогорие 77-78” Последна карта 1978г.

  История на откриването Има легенда, че е била обитавана от Божко войвода, откъдето и името й. В началните части са намерени керамични съдове. Първите свидетелства за посещение на пещерата са от 1924г, когато туристи проникват в нея и с пушека на свещи правят надпис “Делиорман”. Първото известно проучване е осъществено на 07/05/1961г от С. Терзиев, Н. Станчев и Р. Димитров от пещерния клуб “Буйна гора” Разград. Пещерата е детайлно картирана през 1976г от С. Иванов, М. Кръстев и Д. Ненов. По време на пещерната експедиция ”Лудогорие 77-78” П. Трантеев, З. Илиев и И. Рашков извършва корекция на съществуващата карта.

  Местонахождение Намира се на 1. 2км източно от с. Кривня в средата на скалния венец между него и с. Сеново в западната част на Лудогорието. Образувана е в долкокредни варовици (хотрив-апт).

  Описание на пещерата Една от дългите пещери в Лудогорието, разделена на две части. В първата по пода на галерията има нападали каменни блокове. След 36 метра галерията се стеснява и през теснина се влиза във втората част на пещерата. Тя е от няколко зали с височина 7-8м, които имат малки разклонения. Всички разклонения завършват с непроходими стеснения. Пещерата е бедна на вторични образувания. На много места има голямо количество прилепно гуано (до 120 cm дебелина).

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,лабиринтна

  Карта

 • Картировач(и)
  С. Иванов, М. Кръстев, Д. Ненов ПК "Буйна гора" Разград
 • Дата
  1976