Боклучарника

 • Други имена
  Пропаст № о8 -
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  13 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  237 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Боклучарника | *Пропаст Б 08

  с. Карлуково *Община Луковит –

  Ловешка област –

  Местност: Цочов вир –

  Каменополско-Карлуковски пещерен район

  Старопланинска област –

  G P S – E 24, 041099 N 43, 101445 – WGS84

  Рег.№ 208 *Код № 206001 *НМВ 235м.

  Обща дължина 0м. *Денивелация -12м.

  Картирана на 14/09/1964г. от Д. Петров – ПК „Стратеш“ гр. Ловеч Прекартирали Здравко Илиев, Пламен Петков – 1991г Превърната е в боклукчийска яма!

  Местонахождение:

  Намира се на 850м С СИ от центъра на с. Карлуково, в дясно от черния път от селото(ул. П. Трантеев)към шосето Карлуково- Луковит, досами последните къщи, под пресъхналия Цочов вир. Иследвана 1963г. от екип под ръководството на П. Трантеев. Собщава за 18 метрова дълбочинав момента няма и 12 метра. Затрупана от материали – неорганични (строителни отпадъци, стъкло, метал)и органични (пластмаса, хартия, хранителни отпадъци). Пропастта попада в Луковитския карстов басейн, който е образуван в мастрихтските варовици, изграждащи Марковската антиклинала. Като регионален долен водоупор служат аптските глинесто-песъкливи скали.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Просто един отвес без образувания.

  Не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Превърната в боклукчийска яма

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата