Богомиловата

 • Други имена
  Ученическата
 • Дължина
  25 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  7 m.
 • Надморска височина
  1280 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2020
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Местоположение и геоморфоложко описание

  Богомиловата

  Ученическата

  № 6122   код. 215081

   

  Богомиловата пещера се намира в пределите на 215 район според районирането на пещерите в България. В в географско отношение тя попада в Централна Стара планина местност „Узана“ в южните склонове на голямата поляна. Административно е разположена в Габровска област на около 30 градуса южно от хижа „Партизанска“ и на 60 градуса от гр. Габрово с асвалтов път.

  Наименованието и идва от името на от името на човека Богомил от. С. Съхране, който дълго време е търсил пещерата, а „Ученическата“ поради причината, че е лека, приятна и удобна да се показва на новите пещерняци.

  Близкото и разположение до асфалтов път и известност на много хижи в местността „Узана“ я правят често посещаван туристически обект, като водач може да се осигури от хижа „Партизанска“, която работи целогодишно.

  Пещерата се намира на югозападен склон на планината в добре оформен скален венец, който заедно с пещерата се вижда от връх Исполин най-високата точка в района – 1500 м.

  Пещерата представлява двадесет и пет метрова галерия с три входа, единият от които е вход от венеца, а другите са от пропастен вид, през които може да се влезе. Дъното на пещерата е в глинести отложения, а стените и тавана са без образувания. Температурата е еднаква с тази на повърхността.

  Животинския свят е предтсвен от случайно попаднали троглоксени.

  При влизане в пещерата на 23 септември 2020 г. са забелязани два броя прилепи дългоухи подковоноси.

  Тогава е направена и картата на пещерата. GPS координати не са взвети.

   

  Тодор Тотев

  ПК „Змеева дупка“ гр. Трявна

   

  Карта на пещерата

 • Картировач(и)
  Тодор Тотев "Змеева дупка" - Трявна
 • Дата
  2020-09-23