Боазката дупка

 • Други имена
 • Дължина
  25 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  130 m.
 • Година на откриване
  1973
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеноста на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Боазката дупка

  рег.№ 1220 код: 219026 МЕБ 130м местност Боаз дере, с. Дъскотна, Бургаски окръг

  Пещерата се намира в района между селата Китка и Дъскотна, окр. Б-с, на левия бряг на Боаз дере, в местността Бялата воденица. Входът отстои на около 200м. от шосето Бургас – Провадия и се вижда от пътя в ляво. По дерето почти през цялата година тече вода. Пресичайки рекичката започва изкачване по стръмен склон с наклон около 75° по кози пътечки. Склонът е обрасъл с нискостеблена растителност от габър, дрян и др. След около десетина минути път се стига до отворът на пещерата. Азимутът към с. Китка е 160°, с. Дъскотина – 30°? 80°? Входът е с ЮИ изложение, елипсовиден с размери: ширина 5, 5м и височина на свода 4м. Пещерата е образувана в мраморизирани варовици, сиви, до сивобели на цват, силно напукани на повърхността. Развита по една основна пукнатина 235°. Пещерата е с 25м дължина, суха, без образувания. По пода се срещат много отделно гравитачни блокове. Над входа на пещерата, на около 30-40м се намира римско кале. Забелязват се два изкуствено направено входа от зидария с бял хоросан. Пещерата е изследвана и картирана м. март 1975 г. от ПК Странджа – гр. Бургас – гл. картировач инж. Щ. Тодоров

  Описание на достъпа

  Боазката дупка рег.№ 1220 код: 219026 МЕБ 130м местност Боаз дере, с. Дъскотна, Бургаски окръг

  Пещерата се намира в района между селата Китка и Дъскотна, окр. Б-с, на левия бряг на Боаз дере, в местността Бялата воденица. Входът отстои на около 200м. от шосето Бургас – Провадия и се вижда от пътя в ляво. По дерето почти през цялата година тече вода. Пресичайки рекичката започва изкачване по стръмен склон с наклон около 75° по кози пътечки. Склонът е обрасъл с нискостеблена растителност от габър, дрян и др. След около десетина минути път се стига до отворът на пещерата. Азимутът към с. Китка е 160°, с. Дъскотина – 30°? 80°? Входът е с ЮИ изложение, елипсовиден с размери: ширина 5, 5м и височина на свода 4м. Пещерата е образувана в мраморизирани варовици, сиви, до сивобели на цват, силно напукани на повърхността. Развита по една основна пукнатина 235°. Пещерата е с 25м дължина, суха, без образувания. По пода се срещат много отделно гравитачни блокове. Над входа на пещерата, на около 30-40м се намира римско кале. Забелязват се два изкуствено направено входа от зидария с бял хоросан. Пещерата е изследвана и картирана м. март 1975 г. от ПК Странджа – гр. Бургас – гл. картировач инж. Щ. Тодоров

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: низходяща,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Щерион Тодоров ПК "Странджа" Бургас
 • Дата
  1973-03-05